Nybø: Andelen midlertidig ansatte ved høgskoler og universiteter skal ned

Kunnskapsdepartementet har nå mottatt en rapport med forslag til tiltak.

I rapporten slås det blant annet fast at lederne ved universitetene og høyskolene bør være tettere på arbeidet med å få ned antallet slike stillinger, opplyser Kunnskapsdepartementet.

– Bruken av midlertidig ansatte skal og må ned, og forslagene i denne rapporten vil bli en viktig verktøykasse for institusjonene, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

LES OGSÅ: Universitetslektor Kari fikk fast stilling etter over 20 år som midlertidig ansatt ved UiO

Tiltakene i rapporten er først og fremst rettet mot institusjonene, men departementet vil gjennomgå rapporten for å vurdere om det kreves politisk handling, ifølge Nybø.

– Vi vil også parallelt vurdere andre tiltak fra departementets side for å få ned andelen midlertidig ansatte. Jeg vil holde trykket oppe på denne problemstillingen fremover, sier hun.

Universitets- og høgskolesektoren har en større andel midlertidig ansatte enn i arbeidslivet for øvrig. Arbeidsgruppen består av HR-direktører som fikk i oppdrag å utarbeide en rapport med konkrete forslag til tiltak som raskt kunne bidra til å få ned bruken av midlertidige stillinger. Det ble besluttet i et møte med rektorer ved ni institusjoner i mars 2019.

LES OGSÅ: Det har blitt færre midlertidig ansatte