Ny sjåfør tatt med massive mangler på E 39

Stoppet av Statens vegvesen to ganger på fire dager på E 39. Nå har politiet tatt hånd om sjåføren. Tidligere i år er ti utenlandske sjåfører utvist av landet.

RA har tidligere skrevet om at ti utenlandske sjåfører er sendt ut av landet etter å ha blitt stoppet på E 39 så langt i år.

Natt til tirsdag ble en ny utenlandsk sjåfør tatt hånd om av politiet etter å ha blitt stanset og kontrollert av Statens vegvesen i forbindelse med en kontroll på E 39 ved Krossmoen.

LES OGSÅ: Ti utenlandske sjåfører sendt ut av landet hittil i år

Mye var galt

Denne føreren hadde ikke yrkesjåførkompetanse, kjørte uten kort i fartsskriveren, kjørte sammenhenngende 8 timer og 31 minutter uten godkjent hvil, går det fram av Statens vegvesens rapport.  

I tillegg var kjøretøyet overlastet og var verken merket eller utstyrt for å kjøre farlig gods selv om sjåføren hadde meg seg 2300 kg ADR-gods, opplyser Statens vegvesen

– Føreren ble tatt hånd om av politiet og blir fremstilt for utlendingsenheten da det kun er fire dager siden han ble anmeldt av Statens Vegvesen for lignende brudd på vegtrafikkloven, opplyser Kenneth Holm Vestby i Statens vegvesen.

LES OGSÅ: Litauisk lastebilsjåfør sendt ut av landet etter en kontroll gjort av Statens vegvesen

Politiet: – Strengere

Leif Ole Topnes, leder for felles enhet for utlending og forvaltning i Sør-Vest politidistrikt, har tidligere uttalt til RA at  politiet ser positivt på lovforslaget til innstramminger av utlendingslovverket hvor terskelen for å utvise eller bortvise utlendinger som bryter veitrafikkloven vil bli lavere.

Han mener den foreslåtte innstrammingen vil ha en forebyggende effekt, både i forhold til arbeidslivskriminalitet og bedret trafikksikkerhet.

– Arbeidskriminalitet

– Denne type lovbrudd har også en side opp imot arbeidslivskriminalitet, ved konkurransevridning i form av blant annet brudd på arbeidsvilkår, brudd på hviletid, krav til kjøretøy, sikringen av last hvor alt dette etablerere en bunnlinje i forhold til kostnader, sier Topnes.

LES OGSÅ: Stoppet lastebil på vei fra Oslo til Stavanger: – Det er nok mange som ikke får pakkene sine

– Brudd på slike bestemmelser kan medføre utnytting av sjåfører, skape trafikkfarlige situasjoner og gi grobunn for et miljø som undergraver lovlig transportvirksomhet ved at man kan tilby tjenester til en mye lavere pris.

Flere brudd hos noen, 72 med alt i orden

Under kontrollen natt til tirsdag ble det også avdekket flere brudd på regelverket.

14 kjøretøy ble plukket ut til utvidet kontroll med disse resultatene: Tre vogntog ble kontrollveid på vei til Krossmoen. To av disse var overlastet og fikk gebyrer på henholdsvis 14.240 kroner og på 24.600 kr. Begge kjøretøyene var fra samme selskap.

I tillegg fikk seks kjøretøy  skriftlige mangler på diverse tekniske forhold de må utbedre på kjøretøyene sine innen gitt frist.

Statens vegvesen kunne også opplyse at 72 kjøretøy ble kontrollert for lastesikring og kontrollveid med alt i orden.

LES OGSÅ: Statens vegvesen anmelder Bring for sosial dumping