Ny leirsjef på Madla

Madlaleiren får i dag en ny sjef. Kommandørkaptein Einar Haarberg går av etter å ha sittet ved roret i tre år.

Haarberg går av etter å ha sittet i sjefsstolen siden 1. juli 2006 og det offisielle byttet vil skje i dag under oppstilling i leiren.

Den nye sjefen vil være kommandørkaptein Trygve L. Jensen. Han har bred tjenesteerfaring og har blant annet vært nestkommanderende ved Rødbergodden Fort, tjenestegjort i Sjøforsvars-staben, i Vernepliktsverkets stab og ved tidligere Forsvarskommando Sør-Norge, Jåtta.

Jensen kom til Madla som sjef for personell og stasjonsavdelingen i 1999 og har i perioden ved avdelingen hatt ulike stillinger i ledelsen ved KNM Harald Haarfagre. Han kommer nå fra stillingen som senior stabsoffiser og kjenner dermed Madlaleiren godt, står det i en pressemelding fra leiren.