Ny demonstrasjon mot bompenger

200-300 personer demonstrerer mot bymiljøpakken utenfor fylkeshuset tirsdag formiddag.

Frode Myrhol fra Folkeaksjonen Nei til mer bompenger har startet aksjonen med en appell mot bomringen.

Vår journalist på stedet forteller at 200-300 personer er samlet.

Behandlingen av bompengesaken i fylkesutvalget starter 11.30.

Det er også planen at fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal skal snakke til aksjonistene utenfor fylkeshuset.

Aksjonsgruppens spørsmål til politikerne:

I forbindelse med markeringen i forkant av møtet, har arrangøren sendt følgende spørsmål til alle partiene som er representert i fylkestinget:

1. Konsekvensene av Bypakke Nord-Jæren har aldri blitt utredet i forhold til økonomiske og sosiale konsekvenser for private husholdninger, næringslivet, institusjoner (skoler, sykehjem osv) og frivillige organisasjoner. Har ditt parti kjempet for en slik konsekvensutredning, eventuelt hvorfor ikke? Er det forsvarlig å sette i gang et så omfattende prosjekt uten en slik konsekvensutredning, eventuelt hvordan?

2. I Bypakke Nord-Jæren er passeringstaket satt til 75 passeringer i måneden, mens i byer vi kan sammenligne oss med som Oslo og Bergen er dette taket satt til 60. Vil ditt parti foreslå endringer slik at Stavanger-regionen ikke kommer dårligere ut en Bergen- og Oslo-regionen?

3. Om en ikke har gyldig autopass-avtale så har en ikke verken timesregel eller passeringstak på 75 passeringer, vil ditt parti foreslå at passeringstak gjelder for alle, også de uten gyldig autopassavtale, slik at de som får problemer med å betale regningene ikke kommer inn i en uforsvarlig gjeldsspiral på grunn av at de er avhengige av bilen?

4. Stavanger kommune har enstemmig gått inn for å snu innkrevingen på Bybrua, vil ditt parti ta initiativ i fylket til at denne bommen blir snudd slik at de på byøyene ikke får en uforholdsmessig høy bompengebelastning, men heller får like vilkår med de andre som bor inne i en bomring?

5. Om Bypakke Nord-Jæren fører til de negative konsekvensene mange frykter den vil få økonomisk og sosialt for private, næringsliv, institusjoner og de frivillige organisasjonene, vil ditt parti da vurdere å trekke støtten til prosjektet og ta initiativ for at bypakken blir avsluttet?

Før det ordinære møtet skal to interpellasjonssaker tas opp, saken om bompenger er den andre på sakskartet av de to.