Norskfødte med innvandrerforeldre får færre barn enn snittet

Barn av innvandrere får gjennomsnittlig færre barn enn resten av befolkningen, viser ferske tall. Tallene er usikre fordi dette fortsatt er en ung gruppe.

Kvinner som har innvandret til Norge, føder i snitt 1,93 barn. Fruktbarhetstallet for norskfødte kvinner med innvandrerforeldre er 1,54. Det er lavere enn tilsvarende tall for kvinner i befolkningen for øvrig, som føder 1,56 barn. Dette viser hittil upubliserte tall Klassekampen har fått fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

LES OGSÅ: Fallende fruktbarhet også på bygda

Men norskfødte med innvandrerbakgrunn er fortsatt en ung gruppe, noe som gjør tallene usikre. Blant de 17.000 norskfødte med foreldre som er innvandret fra Pakistan, er bare halvparten 18 år eller eldre.

– Den nest største gruppen norskfødte med innvandrerbakgrunn er norsksomalierne. Der er 8 av 10 under 15 år. På tredjeplass kommer barn av polske innvandrere. Der er hele 66 prosent yngre enn 6 år, sier Minja Tea Dzamarija, seniorrådgiver i SSB, til Klassekampen.

– Somaliere har høyest fruktbarhet, mens det er veldig mange nasjonaliteter som har et samlet fruktbarhetstall som er lavere enn øvrig befolkning. Det gjelder kvinner fra blant annet Filippinene, Thailand og en del latinamerikanske land, sier Dzamarija, som sier personer med innvandrerbakgrunn ikke vil utgjøre et flertall i Norge med det første.

LES OGSÅ: Gratis skolemat blir valgkampsak

– I SSBs befolkningsframskrivning vil innvandrere og norskfødte med innvandrerbakgrunn til å utgjøre en andel på 33 prosent i 2060. Det er hovedalternativet, altså det mest sannsynlige alternativet, sier Dzamarija til Klassekampen.

I dette alternativet er fruktbarhetstallet for innvandrerkvinner beregnet til å være 2,1, altså noe mer enn dagens 1,93.