Snøen på Svalbard smelter raskere enn før. Det bekymrer oss nordmenn bare sånn måtelig, ifølge en undersøkelse. Illustrasjonsfoto: Erik Johansen/NTB scanpix.

Nordmenn mindre redde for klimaendringer enn andre europeere

Nordmenn bryr seg mindre om ekstremvær og issmelting enn mange andre europeere, viser en internasjonal undersøkelse.

Nesten åtte av ti deltakere i undersøkelsen – som er gjennomført i ti europeiske land – frykter konsekvensene av klimaendringene, som issmelting, flom, at havet stiger og mer ekstremvær, ifølge forskning.no.

Nesten hver femte innbygger mener at klimaendringer er det mest alvorlige problemet verden står overfor. Italienere er mest bekymret. Kvinner og eldre mennesker uroer seg mer enn menn og yngre. Også folk som bor langs kysten, er mer engstelige.

Undersøkelsen viser samtidig at nordmenn bekymrer seg mindre for slike klimarelaterte endringer, enn for eksempel irer, nederlendere, spanjoler og tyskere, men sier ingenting om hvor store forskjellene er mellom de forskjellige landene.

Tusen personer i Norge, Nederland, Storbritannia, Irland, Estland, Frankrike, Tyskland, Tsjekkia, Italia, Spania har deltatt i undersøkelsen, som ble gjennomført av markedsanalysebyrået TNS Opinion i 2011.

De aller fleste tror klimaet blir påvirket av menneskelig aktivitet – også her i landet – men undersøkelsen viser at Norge er landet hvor nest flest innbyggere tror at årsakene til klimaendringene er helt eller hovedsakelig naturlige.