Ni av ti eldre fikk minst ett legemiddel på resept i fjor

Legemiddelbruken blant eldre over 65 år har økt markant siden 2004. I fjor fikk ni av ti eldre over 65 år minst ett legemiddel på resept.

Hele 76.000 hjemmeboende eldre over 65 år hentet ut minst 15 reseptbelagte legemidler i 2017, viser tall Folkehelseinstituttet har hentet ut fra Reseptregisteret, som har oversikt over omfang og bruk av alle reseptbelagte legemidler i Norge.

Andelen kvinner som fikk minst 15 reseptbelagte medisiner, var på 10,5 prosent i fjor, mens andelen i 2004, som er det første året Reseptregisteret har fullstendige tall fra, var 6,9 prosent. Blant menn var andelen 7,5 prosent i fjor, opp fra 4,7 prosent i 2004.

Grafene peker oppover

Grafene peker oppover for samtlige grupper: Så å si alle – rundt 90 prosent – fikk minst ett legemiddel på reseptbelagte legemiddel i fjor, 570.000 eldre fikk fem eller flere legemidler, 236.000 eldre fikk minst ti legemidler og 22.000 eldre over 65 år hører hjemme i gruppen som fikk 20 eller flere legemidler på resept i fjor.

Fare for feilbruk

Tendensen har vært økende i hele perioden. De senere årene har det vært økt oppmerksomhet på legemiddelgjennomgang og «avmedisinering» blant eldre. Jo flere legemidler som blir skrevet ut, desto større er faren for feilbruk, påpeker Folkehelsa.

– Regelmessig legemiddelgjennomgang er særlig aktuelt for eldre, slik at man kan avdekke tilfeller der risikoen ved å ta mange legemidler overstiger nytten, sier seniorrådgiver Christian Berg i Folkehelseinstituttet.