Annonse
Her på Harestad i Randaberg blir det store endringer når byggingen av Rogfast kommer i gang. Det er fortsatt uvisst når det skjer. Illustrasjonsbilde: Statens vegvesen

NHO-sjef håper på snarlig start av Rogfast

Nye planer om hvordan plastsøppel fra Rogfast skal behandles, kan føre til utsettelse av det gigantiske prosjektet. NHO-sjef Svein Olav Simonsen tror ikke på det, og håper på fornuftige løsninger når det gjelder søppel etter sprengning.

Annonse
Rogalandsavis

– Jeg får jo med meg det som kommer av nyheter når det gjelder Rogfast. I første omgang er jeg spent på hvor lang tid det tar før Stortinget endelig kommer fram til en behandling og et endelig ja til Rogfast, sier NHO-sjef Simonsen til RA.

Simonsen har vært, og er fortsatt opptatt av det gedigne prosjektet som skal i gang både på Harestad i Randaberg, på Kvitsøy og på Bokn.

– Jeg synes det er svært bra at alle miljøaspekt rundt prosjektet gås nærmere etter i sømmene. Flyt av søppel ønsker vi ikke, men jeg tror ikke på signalene som i verste fall kan gi utsettelse på fem til syv år, fortsetter han.

Må finnes løsninger

Uten å gå dypt i materien, mener han at det må finnes løsninger som også sikrer miljøet, slik at det ikke blir forurensninger.

– Jeg velger å tro at når vi klarer å bygge en 26 kilometer lang tunnel under sjøen, da må det også være mulig å finne gode løsninger på det som har med sprengning å gjøre.

Simonsen legger til:

– Vi er nødt å få en start på byggingen, og ikke minst når vi ser hvor sårbart ferjesambandet som trafikkerer Mortavika-Arsvågen er. Jeg fikk nettopp en oversikt som viser at sambandet siden nyttår bare har hatt fire dager med normal drift. Det er ikke godt nok, slår han fast.

Tenker på miljøet

Prosjektleder for Rogfast, Tor Geir Espedal i Statens vegvesen, forteller om forståelse for synspunktene fra flere hold når det gjelder miljøet.

– Fylkesmannen har erfart utfordringene det er ved å bruke skyteledninger.

Espedal forteller at man i Statens vegvesen har vært, og er opptatt av miljøet når det gjelder Rogfast.

– Det har vi vært fra den aller første dagen vi startet planlegging. Nå må vi finne praktiske løsninger som kan brukes.

Elektroniske løsninger

Verken Espedal eller andre er interesserte i å se forsøpling i forbindelse med Rogfast. Når arbeidet en gang kommer i gang, vil en bruke elektroniske tennere som består av metall, pakket inn i plast.

– På den måten vil det blant annet bli brukt langt mindre skyteledning enn hva som er tilfelle i dag. Samtidig er det også viktig at bransjen må tenke nytt. Det skjer så mye teknologiske nyvinninger, og her bør det være mulig å finne gode løsninger innen sprengning.

Interessant møte

I neste uke er det møte hos Fylkesmannen. Der møter Espedal i spissen for Statens vegvesen.

– Det blir et interessant møte, men vi stiller godt forberedt, som jeg også er sikker på at Fylkesmannen gjør. Vi skal komme opp med gode løsninger på hvordan sprengning i Rogfast skal håndteres.

Spørsmål om plast

Iselin Nybø (V) stilte onsdag spørsmål om håndteringen av plast i forbindelse med den muntlige spørretimen på Stortinget.

Nybø innledet med dumping av store mengder plast i sjøen, i forbindelse med bygging av Ryfast.

– Nå skal vi i gang med bygging av Rogfast, og fylkesmannen i Rogaland har vært helt tydelig på at man ikke vil akseptere noen form for plastutslipp i forbindelse med dropping av fyllmasse, innledet hun.

Nybøs konkrete spørsmål var dette: Er det greit at storsamfunnet på denne måten dumper store mengder plastikk i sjøen?

Det var dermed klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) som skulle svare på spørsmålet om plasthåndtering.

– Jeg må få lov til å understreke at plastforurensning og det omfanget det har, er et tema som har kommet veldig i vinden og har fått økende oppmerksomhet de siste årene – også fordi økningen i problemets omfang har vært sterk de siste årene, sa Helgesen fra talerstolen i Stortinget, før han utdypet svaret:

– Det er helt klart at der plast brukes for nødvendige formål, må man sikre systemer for at det ikke finner veien ut i naturen, og særlig ikke ut i havet, sa klima- og miljøministeren til Stortinget.

Annonse