NHO frykter at unge kvinner som verken er i jobb eller under utdanning mister helt kontakten med arbeidslivet når de får barn. – Tallene viser at det er like mange unge kvinner, og faktisk litt flere, som faller utenfor, sier Kristina Jullum Hagen i NHO.

NHO roper varsku om unge mødre

Det er flere kvinner enn menn mellom 25 og 29 år som verken er i jobb eller utdanning. NHO er bekymret for at barnefødsler fører til at flere kvinner velger bort jobben.

NHO kaller kvinnefrafallet et underkommunisert problem.

– I den offentlige debatten får vi fort inntrykk av at dette er en utfordring som særlig rammer unge menn, men tallene viser at det er like mange unge kvinner, og faktisk litt flere, som faller utenfor, sier Kristina Jullum Hagen, direktør for arbeidsliv i NHO.

Les også: NHO bekymret for de unge

Bekymret for mødrene

Gruppen hun viser til, er såkalte NEET-ere – det vil si personer som verken er i arbeid, utdanning eller under opplæring. Det gjaldt i fjor 73.000 personer, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). I de fleste alderskategorier ligger kvinner på høyde med menn, med unntak for gruppen mellom 25 og 29 år. Der er det flere kvinner enn menn som verken har jobb eller skole å gå til. I fjor lå antallet på 20.000 kvinner, mot 17.000 menn. Det tilsvarer henholdsvis 11 og 9 prosent av den øvrige befolkningen i samme aldersgruppe.

Kjønnsubalansen skyldes at en del av disse kvinnene blir mødre i ung alder, ifølge Jullum Hagen.

– Her er det snakk om kvinner som ikke er i jobb, men i stedet hjemme på ulønnet permisjon. Vi er bekymret for at en del av dem mister kontakten med arbeidslivet på grunn av omsorgsforpliktelser. Det er noe politikerne bør være oppmerksomme på slik at tiltakene også rettes inn mot kvinner som faller utenfor, sier NHO-direktøren.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Kjenner ikke grunnen

Også Nav viser til barnefødsler som en del av forklaringen.

– Det er klart flere kvinner enn menn som er enslige forsørgere og kontantstøttemottakere, og noen av dem vil nok havne i denne kategorien. Men det er et viktig poeng at det ikke bare er unge menn som faller utenfor, sier seniorrådgiver Johannes Sørbø i Nav.

Han opplyser at det hvert år de siste årene har vært mellom 3000 og 4000 kontantstøttemottakere blant kvinner mellom 25 og 29 år.

Det er imidlertid vanskelig å svare på hvor mye av kjønnsforskjellen det forklarer, opplyser SSB-forsker Åsne Vigran.

– Vi vet veldig lite om grunnen til at det finnes NEET-ere, sier hun.

LES OGSÅ: #Metoo: LO i Sverige har sluttet å servere alkohol

Avviser egne kvinnetiltak

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) er på sin side ikke bekymret for de unge mødrene.

– Jeg tror ikke hovedproblemet er at noen unge kvinner er hjemme noen måneder ekstra med barna sine, men dersom NEET-ere blir værende lenge utenfor skole og jobb er det vanskeligere å komme seg i jobb seinere. Og det er en utvikling vi må snu. Vi vil ha flere i jobb og utdanning, skriver hun i en epost til Dagsavisen.

Hun mener det er feil å ha egne tiltak for kvinner og menn og viser til at regjeringen prioriterer ungdom under ett, blant annet gjennom en egen ungdomsinnsats i Nav og aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere.

– Det viktige må være å gi hjelp til dem som har det tøffest på arbeidsmarkedet uavhengig av kjønn. For noen er det utdanning som må til, for andre er det arbeidsmarkedstiltak. Dette må ofte kombineres med veiledning og motivasjon for å få tro på egne evner igjen, skriver hun.

LES OGSÅ: LO og NHO hvitmaler useriøse byggefirmaer