Næringsvett i Rødt

DEBATT: Lokalt ønsker vi å sikre arealer til industrien, stoppe nedbyggingen av matjord og få fortgang i byggingen av et landstrømanlegg i Stavanger havn som vil forbedre strømtilførselen til Rosenberg, skriver Mímir Kristjánsson.

Skrevet av: Mímir Kristjánsson, ordførerkandidat for Rødt

I et innlegg i Rogalands Avis bekymrer Høyre-talentene Aleksander Stokkebø og Jonas Molde Hollund seg for at Rødt vil presse fram Venezuela-lignende tilstander i Stavanger dersom byens befolkning stemmer fram et historisk skifte i høst. Vi står for en «totalt uansvarlig politikk», intet mindre. 

Det er lett å forstå hvorfor Stavanger Høyre er nervøse. Rødt styrer mot sitt beste valg i Stavanger noensinne, mens Høyre ser ut til å miste ordførerkjedet etter 24 år med blått styre. Imidlertid har verken byens befolkning eller bedrifter nevneverdig grunn til bekymring.

I motsetning til Høyre er ikke Rødt et næringsfiendtlig parti. Det er ikke Rødt som har satt norsk prosessindustri i fare ved å bygge kraftkabler til utlandet og importere europeiske strømpriser gjennom Acer. Det er det Høyre som har gjort. Rødt har verken innført sukkeravgift eller flyseteavgift for å få sine budsjetter til å gå opp. Det har derimot Høyre gjort, fordi de nekter å godta skatt på arv og store private formuer. Det er på Høyres vakt, og ikke Rødts, at underskuddet på handelsbalansen fra Fastlands-Norge har forverret seg 56 prosent på fire år. Er det noe vi kan lære av Venezuela, er det hvor galt det kan gå når et land blir ensidig avhengig av olje. Her er det Høyre som har noe å svare for, ikke Rødt. 

Nasjonalt arbeider Rødt for en omfattende plan for industrireising, der staten fremfor å investere oljeformuen i handlegater i London bruker noe mer av pengene på å bygge nye næringer. For eksempel innenfor havvind, der dagens blå regjering har gjort altfor lite. Høyre støtter ikke disse planene, men står for en passiv næringspolitikk der statens rolle begrenser seg til å bygge veier og dele ut skattekutt til de aller rikeste. 

Lokalt ønsker vi å sikre arealer til industrien, stoppe nedbyggingen av matjord og få fortgang i byggingen av et landstrømanlegg i Stavanger havn som vil forbedre strømtilførselen til Rosenberg. Vi arbeider sammen med partiet nasjonalt for å få på plass et anlegg for karbonfangst og lagring på Ivars søppelbrenningsanlegg på Forus. Under Høyre har næringsavdelingen i Stavanger blitt bygd ned og nærmest forsvunnet. Den ønsker vi sammen med Ap, SV og De Grønne å bygge opp på ny.

Men Rødt forbeholder seg retten til å ha meninger om hva vi skal leve av i framtida. Vi godtar ikke at ekstremt klimafiendtlig cruisenæring får okkupere Vågen eller at naturen i halve Rogaland raseres gjennom storstilt utbygging av vindturbiner. Ei heller at en av de letteste måtene å bli rik på i Norge skal være å tuske til seg skattebetalernes penger gjennom kommersielle sykehjem eller barnehager. 

Det er ikke fordi vi er næringsfiendtlige, men fordi vi har sunt næringsvett og klare strategier for hva Norge skal leve av i framtida. Det burde Høyre lære av.