Green Mountains anlegg i det gamle NATO-anlegget på Rennesøy møter motstand av fylkesrådmannen. Foto: RA

Næringsfiendtlig fylke?

LEDER: Landskapsvern, plass til småbåter og sykkelstier er viktig, men forhåpentligvis har politikerne i fylkesutvalget næringsvett nok til å avvise fylkesrådmannens forsøk på innsigelser, skriver Bjørn G. Sæbø i fredagslederen.

Det arrangeres knapt et møte med ordet «næring» foran uten at det diskuteres muligheter for arbeidsplasser i andre bransjer enn olje og gass. Si «Luleå» – og det rykker i føttene til rådmenn og politikere som gjerne vil gjøre det samme som i Nord-Sverige. I Luleå har Facebook etablert datalagre som krever et kaldt klima og strøm produsert på den bærekraftige måten. Eksempelet Luleå ble presentert på Solamøtet – stormøtet for blant annet rådmenn og politikere – i januar. På våre trakter er Rennesøy Luleå-versjonen.

Det Smedvig-eide datasenteret Green Mountain har overtatt NATOs gamle ammunisjonslager inne i en fjellhall, der banker, IT-selskaper og offentlige etater er kunder. I en verden der datamengden vokser raskt og behovet for lagre likeså, ligger det i kortene at Green Mountain må utvide. Ifølge Aftenbladet er det behov for nybygg og anlegg utenfor fjellhallen, blant annet for å få på plass en kontorbygning.

Hvis fylkesrådmannen var til stede på det nevnte Solamøtet, kan han umulig ha fulgt godt med da det ble snakket om Facebook-eventyret i Luleå. Datalagre vil kreve mer og mer plass og kapasitet, og de vil gi arbeidsplasser. I tilfellet Rennesøy kan det bli så mye som 1500 nye jobber. Landskaps- og miljøinteresser må selvsagt vurderes nøye, men fylkesrådmannens trusler om innsigelse mot «dokumentert arealbehov og regionale føringer for riktig lokalisering av kontorarbeidsplasser», kan tyde på at fylkeskommunens øverste administrative ledelse befinner seg i en næringspolitisk tåkeheim.

Et datasenter må nødvendigvis ha kontorarbeidsplasser til sine medarbeidere, og i en bransje der sikkerhet står i høysetet er det spesielt å lese fylkesrådmannen påpeke at behovene andre aktører har for kontorbygningen ikke er dokumentert. Landskapsvern, plass til småbåter og sykkelstier er viktig, men forhåpentligvis har politikerne i fylkesutvalget næringsvett nok til å avvise fylkesrådmannens forsøk på innsigelser.