Det minste man må kunne kreve av Greater Stavanger er en skikkelig orientering annenhver uke på hva de har gjort siden sist, skriver Aps Kari Nessa Nordtun. Her er Greater Stavanger representert ved administrerende direktør Kristin Reitan Husebø. Foto: Roy Storvik

Nei til å outsource næringspolitikk

DEBATT: Har ikke Greater Stavanger mer kapasitet enn dette, er det grunn til å spørre om det er bra avkastning på denne organisasjonen

Av Kari Nessa Nordtun, Stavanger Ap

Vi kan snakke bedre sammen, men politiske diskusjoner fører også ofte til noe bra. Samarbeid er vanskelig, men vi kan ikke av den grunn be andre om å gjøre det for oss. Samarbeid er vår egen oppgave, og vi må få det til for å løfte arbeidet i regionen.

Så kommer gruppeleder i Høyre med forslag om å legge bypolitikken for Sandnes, Sola og Stavanger inn i Greater Stavanger sin portefølje. Dette er en skikkelig skivebom, og veldig langt fra en god løsning. Dette går ut på å gi noen få elitepolitikere og en liten stab nærmest fullmakt til å drive regionens næringspolitikk. 

Bypolitikken hører hjemme i folkevalgte organer, og absolutt ikke i lukkede styrerom. Vi politikere har en forbannet plikt til å ta tøffe avgjørelser på vegne av våre innbyggere. I full åpenhet, og med viktige og gode innspill fra befolkningen som tas med i behandlingen. 

Hver kommune har dessuten sin egen næringssjef som skal jobbe for den enkelte kommunes interesser. Det er derfor betimelig å spørre om det ikke blir veldig mye dobbeltarbeid, mye rot og ikke minst svært kostbart når Greater Stavanger skal legges på toppen av næringsressurser i kommunene.

Det tror vi, og derfor har vi i det rødgrønne budsjettet for Stavanger også fjernet støtten til Greater Stavanger når avtalen går ut i 2019. For å unngå at dette skjer må Greater Stavanger begynne å levere!

Jeg sitter selv i utvalget som skal bestemme over næringspolitikken i Stavanger, kommunalutvalget. Her får vi for lite løpende orientering om fortgangen i prosjekter hos Greater Stavanger. De har orientert om at de jobber for å få landbruksdirektoratet hit og få startet fornybarfondet. Nå vet vi at landbruksdirektoratet havner i Steinkjer, mens Fornybar AS sin etablering er en uklar post i statsbudsjettet.

Samtidig leser vi at det å få fredskorpset og politihøyskolen lagt til vår region er nedprioritert, og vi stiller oss svært undrende til dette. Har ikke Greater Stavanger mer kapasitet enn dette, er det grunn til å spørre om det er bra avkastning på denne organisasjonen.

Arbeiderpartiet kjemper for å få flere statlige arbeidsplasser til regionen og vi trenger sårt et mer mangfoldig arbeidsliv. Derfor stilte jeg spørsmål til ordfører og styreleder i Greater Stavanger på tirsdag: Hva vil ordføreren foreta seg nå i lys av den siste utviklingen? Hva gjør Greater Stavanger nå? Skal dere arbeide for å få politihøyskolen hit? Eller andre konkrete statlige arbeidsplasser?

Vi i Arbeiderpartiet er utålmodige – for ingenting skjer. I mellomtiden raser andre regioner fra oss. Stavanger sine innbyggere betaler dobbelt så mye som andre for å være med i Greater Stavanger. Selvfølgelig krever vi resultater med landets høyeste arbeidsledighet!

Det minste man må kunne kreve av Greater Stavanger er en skikkelig orientering annenhver uke på hva de har gjort siden sist.
Regionalt overordnet samhold er avgjørende for å lykkes. Hele Rogaland, og i alle fall Sør-Rogaland, må stå samlet i viktige saker, slik andre fylker har vært dyktige på.

Men vi har ikke troen på at det er lettere å få til når man samler næringspolitikken i en ekstern organisasjon, det blir tvert imot en sårbar innretning. Vi mener det er bedre å ta ansvar for næringspolitikken i kommunene, og jobbe proaktivt med de sakene vi selv velger, hver dag. Da kan vi komme oss framover.