Nedgangen i ledigheten fortsetter

Arbeidsledigheten fortsetter å synke i Rogaland.

Ferske månedstall fra Nav viser at det var 11.598 arbeidsledige i Rogaland i august. Justert for sesongvariasjoner viser bruttoarbeidsledigheten i Rogaland nedgang i august.

– Arbeidsmarkedet i Rogaland utvikler seg fortsatt i positiv retning, sier Truls Nordahl, direktør i Nav Rogaland.

Ved utgangen av august var 9590 personer helt uten arbeid i Rogaland. Sammenlignet med samme måned i fjor er dette en nedgang på 18 prosent.

2008 arbeidssøkere deltok i et arbeidsrettet tiltak i august.

LES OGSÅ: Stadig færre arbeidsledige

4,6 prosent ledige

Dette gir en bruttoarbeidsledighet på 11.598 personer, noe som tilsvarer 4,6 prosent av arbeidsstyrken.

For ett år siden var bruttoarbeidsledigheten på 5,1 prosent.

LES OGSÅ: 12.000 arbeidsledige i Rogaland

Bedring i de fleste yrkesgrupper

I august var det færre arbeidsledige i bortimot alle yrkesgrupper sammenlignet med august 2016. Den største nedgangen har skjedd innen yrkesgruppene ingeniør- og IKT, som har gått ned 33 prosent, bygg- og anlegg som har gått ned 31 prosent og industriarbeid som har gått ned 29 prosent. 

1844 ledige stillinger

Det ble utlyst 1844 ledige stillinger i Rogaland i august og dette er 221 flere enn i samme måned i fjor.

Yrkesgruppene med flest utlyste stillinger denne måneden var helse, pleie- og omsorg (382), bygg- og anlegg (361), butikk- og salgsarbeid (177) og industriarbeid (133).

LES OGSÅ: Ny måned med færre arbeidsledige

Delen sysselsette i Rogaland

Sjølv om Rogaland har den høyeste delen arbeidsledige, har fylket fremdeles en høyere del sysselsatte enn snittet for landet.

Tall fra Statistisk Sentralbyrå for 2. kvartal 2017 viser at mens 67,1 prosent av befolkningen mellom 15–74 år er i arbeid på landsbasis, så er andelen i Rogaland på  68,4 prosent.

– Fra  2008 og fram til 2014 var Rogaland det fylket i Norge som hadde høyest andel sysselsatte, forteller Truls Nordahl.