Nedgang i straffesaker

Konfliktrådet Sør-Vest har hatt en nedgang i antall saker i 2020 – sammenliknet med 2019.

Konfliktrådet Sør-Vest mottok 687 saker i 2020, sammenlignet med 725 saker året før. Det er 38 færre, melder Konfliktrådet i en pressemelding.

Saker som omhandler vold og trusler er det største kategorien i sakstatistikken. 

– 2020 har vært et krevende år der utbruddet av Covid19 gjorde at Konfliktrådet Sør-Vest kort tid etter at landet stengte ned, iverksatte mekling via digitale plattformer. Partene har i alle typer saker fått valget mellom å møtes digitalt eller avvente til fysiske møter igjen kunne avholdes, heter det i pressemeldingen.

Pandemien er en av årsakene til nedgangen (- 29%) i antall straffesaker. Sivile henvendelser fra publikum er på omtrent samme nivå som fjoråret, med en liten økning på 11%. 

LES OGSÅ: Sandnes vil sende bostedsløse til Stavanger

Forventer økning

– Når samfunnet er mer normalisert igjen forventer vi at henviste straffesaker fra politidistriktet også vil øke. Potensialet er stort og vi ønsker at enda flere skal få tilbud om møte hos Konfliktrådet for å få snakket med hverandre om krenkelsen eller konflikten som de har opplevd eller står i. De får en mulighet til å selv bestemme resultatet i saken, samt satt egne ord på sine opplevelser.  

Type saker Konfliktrådet har mest av er vold og trusler, dette innbefatter også vold i nære relasjonssaker. Så er det mindre tyverisaker, familiekonflikter og nabokonflikter. Familiekonflikter er ofte henvist til Konfliktrådet via barnevernet. Nabokonflikter kommer som oftest fra publikum, en av naboene kontakter oss og vi kontakter motparten.

LES OGSÅ: 47 nye tilfeller i Stavanger og Sandnes

72 ungdommer har fått oppfølging

Ifølge pressemeldingen ble fem ungdommer idømt ungdomsstraff i Rogaland fylke forrige år, mens 72 ungdommer har fått ungdomsoppfølging.

De hyppigste lovbruddene dreier seg om trusler, vold, seksuallovbrudd og narkotika.  Her har vi tilstrebet en tilnærmet normal straffegjennomføring på tross av Covid19, og det har vært øverste prioritet hos ungdomskoordinatorene og de sentrale samarbeidspartene. 

Konfliktrådet Sør-Vest har 55 meklere.