Nedgang i boligprisene i Stavanger

Boligprisene i Stavanger sank med 1,0 prosent i juni.

Utviklingen er svakere enn gjennomsnittet av de siste fem årene på -0,7 prosent, ifølge dagsferske tall fra Eiendom Norge.

Det er også en svakere utvikling sammenliknet med Bergen (-0,2 prosent), men sterkere enn i Oslo (-1,3 prosent) og Trondheim (-1,1 prosent).

Selger mer

I Stavanger har boligprisene sunket 0,3 prosent de siste 12 månedene. Det er sterkere enn i Trondheim (-0,5 prosent), men det er svakere enn i Oslo (+1,6 prosent) og Bergen (+ 0,6 prosent).

Det har i juni blitt solgt 432 boliger i Stavanger, noe som er 10,2 prosent flere enn samme måned i 2017.

Hittil i år har det blitt solgt 2266 boliger i Stavanger, noe som er 3,6 prosent flere enn tilsvarende periode i 2017.

Det har i juni blitt lagt ut 412 boliger til salgs i Stavanger, noe som er 6,1 prosent færre enn tilsvarende måned i 2017.

Hittil i år er det lagt ut 2781 boliger til salgs i Stavanger, noe som er 2,2 prosent flere enn tilsvarende periode i 2017.

Gjennomsnittlig salgstid i Stavanger sist måned var 61 dager. Resten av landet hadde 38 dager i gjennomsnitt.

Gjennomsnittsboligen i Stavanger koster nå 3.250.000 kroner.

Uendret

Boligprisene i Norge sank med 1,0 prosent i juni. Korrigert for sesongvariasjoner var prisene uendret.

Boligprisene er nå 1,5 prosent høyere enn for ett år siden.

– Etter en sterk oppgang i boligprisene så langt i år var utviklingen i juni moderat med en nedgang i de nominelle prisene og en flat utvikling i de sesongkorrigerte prisene. Dette er en normal utvikling for måneden å være, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Kommunene Forsand, Sandnes, Rennesøy, Finnøy, Sola og Randaberg inngår nå i Stavanger-indeksen.