ØsterHus Arena blir navnet på den nye arenaen til Sandnes Ulf. Illustrasjon: Plank Arkitekter

Navnet på Sandnes Ulfs arena klart

Sandnes Ulf har skrevet en 10-årig avtale med opsjon om forlengelse.

ØsterHus Arena blir navnet på den nye arenaen til Sandnes Ulf.

Sandnes Ulfs trofaste samarbeidspartner gjennom mange år har skrevet en 10-årig navneavtale med opsjon om forlengelse, skriver klubben på hjemmesiden.

– Dette er fantastisk bra for prosjektet, og vi har fått på plass en veldig stor brikke i stadionprosjektet. Vi er også veldig glade for at navnet blir en lokal aktør som ØsterHus, forteller daglig leder og stadionansvarlig Tom Rune Espedal.

– Det viser at ØsterHus har stor tro på den framtiden Sandnes Ulf går inn i, og det er vi veldig takknemlige for. Vi ser fram til fortsatt godt samarbeid i de neste årene, legger han til.

Avtalen gjør at klubben med stor sannsynlig klarer tidsperspektivet som foreligger for ny arena. Arenaen er planlagt ferdigstilt våren 2019.