Navn i nyhetene

– Ny opplæringslov gir flere muligheter i livet

Navn i Nyhetene: Marianne Chesak (Ap), fylkesordfører i Rogaland, sier det er spesielt to endringer i ny opplæringslov som hun er veldig fornøyd med.

Hvem: Marianne Chesak

Hva: Fylkesordfører i Rogaland

Hvorfor: Fredag ble forslag til ny opplæringslov er sendt til Stortinget.

– Hvordan vil du oppsummere endringene som er i forslaget til ny opplæringslov?

– Endringene i den nye opplæringsloven bygger på den visjonen vi har hatt i det politiske samarbeidet de siste sju årene, nettopp å jobbe for nullvisjonen mot frafall i skolen og at vi nå får mer statlig finansiering for tiltakene våre. Den nye opplæringsloven vil bidra til mer inkludering og forhindre utenforskap.

– Hva mener du selv er den mest positive endringen som er foreslått?

– Det er mange gode endringer i den nye opplæringsloven som vil ha stor betydning for våre barn og ungdommer, og det er særlig to endringer som jeg er veldig fornøyd med. Den første endringen er tidsbegrensningen som endelig fjernes, slik at unge voksne mellom 19 og 24 år skal ha rett til å ta videregående opplæring og skal slippe å vente til de er 24 år for denne rettigheten, slik det har vært fram til nå. Den andre positive endringen som jeg ønsker å trekke fram er rekvalifiseringsretten, som betyr at de som har studie- eller yrkeskompetanse fra før av, skal ha rett til fag- og yrkesopplæring om man ønsker det. Vi har et stort behov for flere fagarbeidere, og da vil rekvalifiseringsretten åpne opp for at flere som ønsker å ta fagbrev skal få det.

– Hvilke fordeler tenker du det vil ha å vedta en ny opplæringslov?

– Det er mange fordeler med at en ny opplæringslov blir vedtatt med de endringene som foreligger. Først og fremst er det en fordel for våre ungdommer som nå får flere rettigheter og muligheter i livet. Dette vil igjen være en stor fordel for oss som samfunn da en ny lov med nye rettigheter kan bidra til nullvisjonen mot frafall. For oss i Rogaland vil en ny opplæringslov sikre et større handlingsrom for hva vi kan gjøre, skape mer inkludering og redusere utenforskap.

– Hvorfor har det vært behov for å lage en ny opplæringslov?

– Nå er det 24 år siden sist opplæringslov var vedtatt, og det har vært store endringer i samfunnet og framtidens behov siden forrige vedtakelse. Samfunnet har et brennende behov for flere fagarbeidere, og da må loven samsvare med dagens og framtidens behov. Samtidig har ungdommene endret seg, både gjennom økende utenforskap og psykisk uhelse, som vi er nødt til å ta på alvor.

– Hvordan har arbeidet med den nye opplæringsloven vært?

– For oss i Rogaland har vi sendt inn våre innspill gjennom høringsprosessen, og for oss har det vært viktig å løfte fram tiltak som bygger på vår nullvisjon mot frafall. De siste sju årene har vi levert med politikk som vi vet virker, og som forhindrer frafall. Derfor er det fantastisk å se at den nye opplæringsloven bygger på tiltak som samsvarer med den visjonen vi har for våre ungdommer i Rogaland.

– Hvilke forventninger har du til behandlingen av forslaget på Stortinget?

– Jeg har en forventning om at denne opplæringsloven blir vedtatt, og om ikke enstemmig så forventer jeg et flertall med stor oppslutning.

– Hvilken bok har betydd mest for deg?

Boken «Kjærlighetens fem språk» av Gary Chapman, som jeg leste for 10–12 år siden har hatt særlig stor betydning for meg i rollen som mor. Den omhandler hvordan det er ulike måter å uttrykke kjærlighet på. Ofte legger vi ikke merke til når vi mottar omsorg og kjærlighet, fordi vi har ulike kjærlighetsspråk og vi må være bevisst på dette for at de rundt oss oppfatter at de er elsket. Boken har gjort meg mer bevisst på dette.

– Hva gjør deg lykkelig?

– Det er mye som gjør meg lykkelig, men det er særlig tid med mine nærmeste. Ellers blir jeg lykkelig av en god økt med CrossFit og politiske gjennomslag.

– Hvem var din barndomshelt?

– Min barndomshelt var Kolbjørn Hauge, som var min lærer i førsteklasse ved Auglend skole. Han skrev både lærebøker og andre bøker, og viste en enorm raushet og kreativitet som hadde stor betydning for meg som elev.

– Hva misliker du mest ved deg selv?

– Til tider misliker jeg det at jeg kan være ganske sta, men samtidig kan det også være en god egenskap. Det samme gjelder for så vidt det faktum at jeg an være ganske utålmodig.

– Hva gjør du når du skeier ut?

– Jeg skeier ut når jeg er med på trolljegerprøven eller når jeg klatrer i fjellet. Men også når jeg fråtser i god mat og drikke med gode venner sene kveldstimer.

– Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for/ mot?

– Jeg elsker å gå i demonstrasjonstog for de sakene jeg tror på og for de verdiene jeg brenner for. Demonstrasjonstog er både engasjerende og samlende, som skaper et enormt engasjement for meg. Det er mange kamper som fortsatt må kjempes for, og det er mange tog som jeg kunne gått i, så det er vanskelig å velge ut kun en. Blant annet 8. mars tog og 1. mai tog, men også for klima, slutt på krigen i Ukraina og bekjempe utenforskap.

– Er det noe du angrer på?

– Jeg vil ikke si at jeg angrer på noe. Er mest opptatt av å ta lærdom når jeg ikke alltid har tatt den beste avgjørelsen. Jeg er bevisst på at jeg ikke vil at fortid skal styre framtiden.

– Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Akkurat nå er det statsminister Jonas Gahr Støre som jeg ville stått fast i heisen med, så kunne vi diskutert at forslaget for nytt inntektssystem for fylkeskommunene overhodet ikke kan vedtas.


Nyeste fra Dagsavisen.no: