Navn i nyhetene

Han skal lede kverulantene videre

NAVN I NYHETENE: Én av Cornelius Middelthons oppgaver som daglig leder for KåKå blir å finne et eget sted til stiftelsen.

Cornelius Middelthon