«Når Ap-Kari feilinformerer»

DEBATT: Det svekker Ap sin ordførerkandidat at hun både i Rogalands Avis og VG hevder at Høyre i Stavanger vil bruke 80 millioner kroner fra kommunekassen på «luksusturister» i Lysefjorden. Det svekker henne fordi det er en svært feilaktig påstand. Og det vet hun, skriver Erlend Jordal (H).

Av: Erlend Jordal, bystyrekandidat (H)

Det er aldeles ikke tillitsvekkende når en kandidat fra «styringspartiet» Ap slenger rundt seg med bevisst feilinformasjon.

Det hun sikter til er et felles initiativ mellom Høyre i Stavanger, Sandnes, Strand og Rogaland fylkeskommune der vi lanserte en storstilt «Fjordapakke» som skal videreutvikle regionen som turistdestinasjon, og sikre flere arbeidsplasser og mer aktivitet i fjordene våre. Som Erna Solberg så fulgte opp når hun besøkte Prekestolen, ved å snakke opp reiselivsnæringen og understreke hvor viktig en slik satsing er.

Et slikt felles samarbeidsinitiativ skal skape mer verdier og muligheter for næringslivet som vil satse på turisme der fjordene våre spiller hovedrollen. Vår unike blanding av grønne øyer, spektakulære utsiktspunkter og korte vei til unike fjordopplevelser gir Nord-Jæren og Ryfylket et fortrinn vi må utnytte bedre. Stavanger, Sandnes og Strand ligger i en unik posisjon for å kunne samle felles ressurser og sammen skape en god ramme for en sterkere satsing på reiseliv som vil gi ringvirkninger for regionen og fylket. Ap vil nedprioritere regionalt samarbeid til fordel for økt kommunalt byråkrati. Vi har mer tro på vår løsning.

En ser for seg en felles finansieringsløsning for kommunene, fylket, Stavanger havn og Sandnes havn i samarbeid med andre aktører i størrelsesorden 80 millioner de neste 6 årene.  Det må også vurderes hvordan økte inntekter gjennom havneavgifter, egenandeler og inngangspenger fra de besøkende, kan styrke denne satsingen når den bygges opp.

Dette har altså Ap sin ordførerkandidat fått til å bli 80 millioner kommunale Stavanger-kroner til «luksusturister».  Det er ikke til å tro.  Saken som stod omtalt i Aftenbladet var tydelig på hvordan dette spleiselaget skulle finansieres. Likevel kommer slike påstander når hun blir utfordret på hvordan de skal få finansiert sin overbudspolitikk. LES OGSÅ: Ap-Kari får drahjelp av Jonas

Vi registrer at Ap igjen går imot satsingen på nye jobber.  Det er synd.  Ap reduserer næringssatsingen dramatisk i eget alternativt budsjett for byen – det er synd.  Ap er kun opptatt av forslag som bruker mer penger til alle.  Jeg vet ikke hvor mange ganger ordet «gratis» ble sagt når de åpnet valgkampen i Stavanger», men det virker som Ap også tror at pengene til alle gode tiltak kommer inn «gratis» i kommunekassen.

Det er derfor Stavanger overhodet ikke trenger noe skifte.  Faktisk er et såpass radikalt Ap med kommunistene i Rødt på vippen direkte skadelig for næringsutviklingen og satsingen i byen vår.  Det bør alle de som driver serveringssteder, cafeer, restauranter, taxier, busselskap, båtselskap, hoteller, butikker, utleiefirmaer, guidefirmaer og museer merke seg.  Samt alle de som jobber der, som dermed går utrygge tider i møte med et Ap som har satt på reversen på reiselivssatsingen i byen og regionen vår.  Det er ikke bare synd – det er skadelig for økonomi og arbeidsplasser.

Mens Stavanger Høyre derimot lanserer nye satsinger som «Fjordapakken» for at vi skal få flere ben å stå på i denne byen.  Valget er klart – vil du ha JobbSkaperByen eller JobbForlaterByen!