Daglig leder Eivind Christian Dahl i DNB Eiendom Stavanger ser positivt på eiendomsmarkedet, tross marginal prisnedgang i august. Foto: Roy Storvik.

– Naivt å friskmelde boligmarkedet

Sentrale aktører RA har snakket med er skjønt enige om at eiendomsmarkedet i Stavanger er på bedringens vei, selv om det er for tidlig å friskmelde markedet enda.

Daglig leder i DNB Eiendom i Stavanger, Eivind Christian Dahl, mener folk i større grad nå posisjonerer seg for å se om bunnen er nådd for boligmarkedet.

– Det kommer flere på visning også hos oss, og budene kommer tidligere. Vi har merket oppgangen spesielt godt etter ferien, og er spente på å se om det er noe som vil vedvare utover høsten, sier han til RA.

Noen friskmelding av markedet vil han likevel ikke være med på.

– Nei, det er naivt å tro at eiendomsmarkedet kan friskmeldes. Vi er fortsatt et stykke fra, men vi ser en trend. Flere og flere kommer ned fra gjerdet, selv om vi fortsatt merker at en del utbyggere fortsatt venter på bedre tider, sier Dahl.

LES OGSÅ: Solgt 4,2 millioner under prisantydning

– Ikke helt modent

Blant dem som venter på bedre tider er Egil Skjæveland i Øster Hus. Han er leder for akkvisisjon i eiendomsselskapet, og sier at markedet fortsatt ikke er modent nok.

– Det var helt naturlig at det måtte komme en korreksjon i markedet, men selv om vi også merker positive endringer i markedet er nivået fortsatt for dyrt til at vi blir voldsomt fristet til å kjøpe opp nye tomteområder, sier Skjæveland.

LES OGSÅ: Størst prisfall på leiligheter

Sentrum på vei opp

Han sier at selv om eiendomsselskapet fortsatt er litt på gjerdet, har de god oversikt.

– Vi overvåker markedet hele tiden etter gode prosjekter, men hvis vi skal inngå noe nå må det bli opsjonsavtaler. Med prisnivået i dag er fortsatt kostnadene og risikoen for høy, men vi har god likviditet og balanse og kan vente på oppturen som kommer, sier Skjæveland.

LES OGSÅ: Her er det solgt boliger for 130 mill. på tre år

Oppkjøp

En som ikke sitter på gjerdet er Bjørn Maaseide, som har kjøpt seg opp til å bli en av de største private aktørene på næringseiendomssiden i regionen med 20.000 kvadratmeter på Forus og 40.000 kvadratmeter totalt.

– Det vi ser er at en må være villig til å leie ut mindre areal. Det er en konsekvens av oljesmellen. Jeg opplever flere små leietakere som mindre risikofylt enn få store, sier han til DN.

Også Øgreid Eiendom forteller om bedre tider for næringseiendom i Stavanger-regionen.

– Stavanger sentrum som kontordestinasjon har absolutt tatt seg opp. Vi har lav ledighet på våre bygg og oppnår gode priser på det vi leier ut, sier eiendomssjef Jon Brakestad.

I motsetning til Maaseide ser likevel ikke Øgreid for seg store kjøp i markedet med det første.
– Vi har en portefølje med stort potensial, og flere prosjekter vi skal i gang med. Men vi merker at det er mer trykk i markedet og at leietakere vil ha mer areal, sier Brakestad.

LES OGSÅ: Slik blir nye Hermetikken

Går gradvis bedre

Etter det regionsjef Rune Bertelsen i Eiendomsmegler 1 karakteriserte som en forferdelig start på året, har eiendomsmarkedet i Stavanger vist klare positive tegn siden påske.

– Omsetningshastigheten på det som kommer ut går ned, prisene har stabilisert seg og går ikke ned lenger. Folk kommer tilbake til visninger, og det går gradvis bedre, sier han.

Bertelsen opplyser om at det i forrige uke ble solgt like mange boliger i Stavanger-regionen som det ble lagt ut.

– Tidlig på våren fikk vi inn flere hus for salg som vi ikke fikk solgt. Ting vi slet med å få solgt går nå unna, slik at porteføljen vår ikke øker lenger, sier Bertelsen.

LES OGSÅ:

Mener lav rente gir flere boligkjøp

Rune Hatlestad i Jadarhus merker også en gradvis lettere stemning på boligmarkedet.

– Vi er ikke tilbake der vi var før nedgangen satte inn, men vi får stadig flere henvendelser og ser positivt på utviklingen, sier han.

Jadarhus-sjefen sier de har boliger for unge, og for småbarnsfamilier, og at det er godt klima for å kjøpe deres boliger.

– Noen ønsker å komme seg ut på markedet, mens andre trenger større boliger. Dagens lave rente gir lettere boliglån, og flere ser på muligheten for å eie og betjene sitt eget lån, sier han.

Likevel forventer han ikke et dypdykk inn på markedet.

– Vi har en god tomtebank for øyeblikket, og selv om vi kontinuerlig fyller på den, begynner tomteprisene bare så vidt å normalisere seg. Det å kjøpe dyre tomter i dag som du skal realisere i et annet marked er fortsatt for risikabelt, sier Hatlestad.

Vedtok ny arealplan for næringseiendom

Stavanger kommune innfører en oppdatert regional strategi for næringsarealer.

Strategien ser på ulike aspekter ved regionens næringsarealer, og i den nye planen er behovet for næringsarealer analysert med utgangspunkt i et hovedscenario i rapporten fra Samfunnsøkonomisk analyse, om behov og kapasitet for boligbygging. Det legges til grunn en vekst på 50.000 arbeidsplasser fram mot 2040.

– En sentral konklusjon i grunnlagsarbeidet for strategien er at regionen i liten grad trenger nye ubebygde næringsarealer. Det framtidige behovet for næringsarealer kan dekkes gjennom bruk og fortetting i eksisterende arealer. Behovet er derfor ikke å finne nye arealer, men å ta i bruk eksisterende arealer på en måte som er attraktiv for næringslivet, heter det.