Nå starter byggingen i Kongsgata

Endelig er det byggestart for Industri Energi i Kongsgata.

Backe Rogaland har fått oppdraget med å bygge ut og rehabilitere prosjektet i Kongsgata. Byggherre er LO-forbundet Industri Energi.

Rigging og klargjøring av byggeområdet startet 2. mai. Det er planlagt at prosjektet skal stå ferdig innen mai 2019. Steinar Gysland, som er prosjektleder for Backe, mener denne tidsplanen vil gå veldig greit.

– Det vil selvsagt kreve noe ekstra da vi bygger sentralt i bykjernen. Men bruk av LEAN-prinsipper i planlegging, gir oss god kontroll på gjennomføringen, sier Gysland i en pressemelding.

Backe Rogaland har nylig avsluttet renoveringen av Radisson Blu Atlantic Hotel.

LES OGSÅ: Se bilder fra «nye» Atlantic

Fasade på trehusene mot Kongsgata skal beholde fasadeutrykket, men de skal også rehabiliteres. Unntaket er nummer 54 som er revet. Det bygges samtidig et femetasjers nybygg langs Bergelandsgata, som knyttes sammen med de øvrige byggene med en glassgate.

– Godt samarbeid

Byggherren, representert ved Aili Klami, mener at arkitektene har løst oppgaven på en veldig god måte.

– Ved at vi beholder den sørlige delen av husrekken som ligger ut mot Kongsgata vil dette gateløpet beholde sin karakter. Det legges samtidig opp til et moderne arbeidsmiljø selv om de gamle fasadene bevares. Bruk av moderne teknologi for klimastyring og blant annet LED- belysning, gir byggene svært lavt energiforbruk, sier Klami.

Klami trekker også fram det gode samarbeidet de har hatt med byantikvaren og kommunens politikere og administrasjonen.

– Arbeidet med dette prosjektet har vært enormt utfordrende. Området er en av de viktigste innfartsårene til sentrum av Stavanger, sa arkitekt Tone Osen i Link Arkitektur til RA i forkant av behandlingen i Kommunalstyret for byutvikling i fjor vår.

LES OGSÅ: Bygger nytt i Kongsgata

Byantikvaren har også satt «godkjent»-stempel på planene.

– Resultatet i denne saken viser også at det er vel verdt å gå noen ekstra runder i slike saker: Med husrekken som ligger ut mot Kongsgata i dette forslaget, bevarer den sørlige enden av dette vakre og sentrale gateløpet sin karakter. Det har stor verdi for Stavanger sentrums identitet og kan bare applauderes, konkluderte byantikvar Hanne Windsholt.