Viggo Halseth, innovasjonsdirektør i Nutreco – moderselskapet til Stretting. Foto: Arne Birkemo

Nå skal vi bli havbønder

Viggo Halseth i Nutreco mener potensialet for opprett i Rogaland er enormt. NHOs Svein Olav Simonsen vil flytte fiskeoppdrett ut på åpent hav for å renere drift og for å slippe lakselus.

– Nesten alle har en bestefar fra landbruket. Nesten ingen har en bestefar fra oppdrettsnæringen, men det kan fort endre seg, sier Viggo Halseth, innovasjonsdirektør i Nutreco – moderselskapet til det globale fôrselskapet Skretting.

Under Vestlandskonferansen i går sa fiskeriminister Per Sandberg (Frp) at neste generasjon vil være havbønder, og at forskere ser for seg en femdobling av fisk- og oppdrettsnæringen fram til 2050.

Overfor RA sier Halseth at femdoblingen både kan bli mindre og større.

– Oppdrettsnæringen kan tre- fem, eller syvdobles. Uansett er potensialet veldig stort.

– Da jeg startet i Skretting i 1984 snakket man om et oppdrettsvolum på 23.000. Nå er vi oppe i 1,2 milliarder tonn, forteller Halseth, sier han.

Nordland, Hordaland og Trøndelag er større enn Rogaland på oppdrett. Slik trenger det ikke være, ifølge Halseth.

Har allerede fôr og forskning

– Vi har allerede klyngen med forskning og fôrproduksjon. Jeg kan ikke skjønne hvorfor mer oppdrettsaktivitet ikke skulle fungere her. I tillegg er det kort vei til markedet, sier Halseth.

Selve oppdrett vil ikke generere mange arbeidsplasser. Ifølge Halseth er det leverandørindustrien rundt som genererer arbeidsplasser.

– Leverandørene, fôr, utstyr, slakting, transport og annet, sier Halseth.

Regiondirektør i NHO Rogaland, Svein Olav Simonsen, sier der gis færre konsesjoner til oppdrett i Rogaland enn for eksempel Hordaland.

NHO: – Flytt ut i havet

– Det vi må gjøre er det samme som vi gjorde for 50 år siden med oljeindustrien. Flytt oppdrett ut på åpnet hav! Da løser vi både gjødsel- og forurensingsproblematikken, samt lakselusproblematikken, sier Simonsen til RA.

– Vi i regionen kan maritime operasjoner. Vi har flyttet store ting ut i havet før og vi har teknologien, legger Simonsen til.

Jobber med sjøplan

Det regionale målet er en dobling av produksjonen av sjømat frå 2010 til 2020. Det sier fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF) til RA.

– Vi arbeider sammen med kommunene om en regionalplan sjøareal havbruk. Det er et nasjonalt mål om en femdobling av produksjonen av sjømat innen 2050. Vårt regionale målet er en dobling av produksjonen av sjømat frå 2010 til 2020, sier hun.

Fylkesordføreren mener oppdrettsnæringen er en industri med et stort potensial.

– Det er en næring i stort vekst. Vi politikere er opptatt av at veksten skal være bærekraftig, og min oppfatning er at det er også næringen selv opptatt av. Oppdrettsnæringen har et stort engasjement og satsingsvilje på god utvikling.