Foto: Roy Storvik

Nå skal det bli enklere å bytte mellom buss og tog

Kolumbus og Jernbanedirektoratet inngår avtale.

– Avtalen mellom Jernbanedirektoratet og Kolumbus sikrer at alle tog- og bussavganger korresponderer, og at alle billetter gjelder både på bussen og lokaltogene, skriver kommunikasjonssjef Svein Horrisland i Jernbaneverket i en pressemelding.

Jernbanedirektoratet og Kolumbus har i dag inngått avtale om rute-, takst og billettsamarbeid i Rogaland. Avtalen sikrer en sømløs reise med buss og lokaltog i Rogaland med likt takst- og billettsystem, samt korresponderende avgangstider. Avtalen er inngått som et grunnlag i forbindelse med konkurranseutsettingen av togtrafikken på Sørlandsbanen og vil senest tre i kraft ved trafikkstart i juni 2019, skriver Kolumbus i en pressemelding. 

– Snart skal du kunne kjøpe en enkeltbillett fra Klepp til Randaberg, og den samme billetten skal gjelde både på toget til Stavanger sentrum og videre til Randaberg med buss, sier direktør Odd Aksland i Kolumbus, som håper at avtalen kan tre i kraft så raskt som mulig.

Lettere å sette igjen bilen

Det er i dag mulig å bruke Kolumbus’ månedsbilletter på lokaltoget. Avtalen innebærer at også Kolumbus sine enkeltbilletter blir gyldige på Jærbanens lokaltog. Det betyr lavere priser for kundene på de lengre reisene med enkeltbillett og full overgangsrett mellom tog og buss. Kundene trenger bare å forholde seg til Kolumbus sin takst- og sonestruktur uavhengig av hvor kunden kjøper billetten. Kolumbus’ reisevilkår og reisegaranti vil også gjelde på lokaltoget.

– Det skal bli enda lettere å sette bilen igjen hjemme, sier Aksland.

I pressemeldingen skriver Kolumbus at avtalen skal sikre bedre korrespondanser mellom buss og lokaltog og lettere tilgjengelig reiseinformasjon for hele reisen, uavhengig av transportmiddel. .

Undertegnet torsdag

Både for Kolumbus og togoperatøren vil avtalen gi gode insitamenter til å oppnå vekst i trafikken. Den vil også kreve mindre bruk av administrative ressurser i forbindelse med avregning av trafikkinntekter mellom partene.

–  Gjennom godt og tett samarbeid med Kolumbus har vi fått en avtale som skal bidra til enda flere kollektivreiser, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger i pressemeldingen.

– Vårt siktemål er å oppnå tilsvarende avtaler i flere deler av landet slik at vi fyller den rollen Jernbanedirektoratet har fått med å oppnå bedre samspill mellom tog og øvrig kollektivtrafikk, legger Enger til.

Avtalen ble torsdag undertegnet av jernbanedirektør Elisabeth Enger og Kolombus-styrelder Rolf Roverud.