Nå må Arbeiderpartiet komme på banen – Nok er Nok

DEBATT: Nyere dieselbiler er kanskje like miljøvennlig som elbiler globalt sett.

Av: Inge Tellnes

Motstand mot bompenger er økende i hele landet. I Bergen er Folkeaksjonen Nei ti mer bompenger blitt det 3. største partiet med nær 17 prosent oppslutning. I Stavanger er det grunn til å tro at oppslutningen til Nei til Bompenger er på et tilsvarende høyt  nivå.

Politikerne må forstå at befolkningen begynner å bli provosert og stresset av at det stadig settes opp nye bomstasjoner.

Flere politiske partier forsøker å sno seg unna spørsmålet om bompenger, slik også Arbeiderpartiet gjør. Det ser ut til at alle mener at «penger er penger» uansett hvordan en får tak i dem. Det forundrer meg storlig.

Mange av mine naboer har kjøpt elbil. Jeg har vanskelig for å tro at de gjør det med tanke på miljøet. Det er ganske sikkert for å unngå bompengene. Det blir flere og flere elbiler på veiene og det betyr mindre inntekter i bomringene.

LES OGSÅ: (+) I ulike verdener i bom- og veibyggingsdebatten

Hvordan skal en kompensere for tapet av inntekter?

Elbiler forurenser kanskje like mye som dieselbiler, men forurensingen flyttes til andre land og da spesielt der hvor batteriene produseres. Fordelene med elbiler er at det blir renere luft i byområder og det kan naturligvis være et gode.

Nyere dieselbiler er kanskje like miljøvennlig som elbiler globalt sett.

Å kalle bompenger for en Bymiljøpakke er en fornærmelse mot vanlige folk. Det har ingen ting med miljø  gjøre. Her er det kun snakk om å få inn penger til prosjekter som i mange tilfeller er helt unødvendige. Det sies at bompengene skal brukes til utbygging av sykkelstier og utbygging av kollektivtrafikken. Det høres fint ut, men i virkeligheten brukes bare en liten del av pengene til slike prosjekter. Store deler av pengene brukes  til å løse inn  eiendommer for å bygge ut b.a. bussveier. Er dette nødvendig?

LES OGSÅ: Politiet har henlagt bom-hærverkene på Nord-Jæren

Kollektivtrafikken er viktig, men en bør huske at   biltrafikken står for 80% av transporten. 

I Stavanger området er det nå stor motstand mot rushtidsavgiften og det krangles om plassering av bomstasjonene. Dette betyr mye for mange. Jeg er enig med Stanley Wirak i Sandnes som vil ha bort rushtidsavgiften. Den har veldig liten betydning for trafikken. Trafikantene forstår selv at det lønner seg å kjøre til tider med mindre trafikk. Det er bare politikerne som vil opprettholde rushtidsavgiften og da kun for å få inn penger. Snakk om svik.

Bussveien skulle være det store spranget for kollektivtrafikken, men den saktegående trafikken gjennom den valgte traseen gjør at mange har lagt om til b.a. å kjøre motorveien og det fører til større belastning på denne. Mange busser kjører nå motorveien slik at bussveien blir avlastet og da er det ikke nødvendig med de store investeringene.

På Nord Jæren burde det vært avholdt en folkeavstemning i god tid før en innførte bompenger

Hvordan kan et sosialdemokratisk parti akseptere en slik urettferdig og usosial ordning som bompengesystemet legger opp til? Det er de som mener at veiprising basert på GPS ville vært bedre enn bompengefinansiering, Da er man etter min mening på ville veier.  Det er det samme som å rette baker for smed.

LES OGSÅ: (+) Gjeninnføring av rushtidsavgift satt sving på elbil-salget 

Hvorfor skal vi i rike Norge bli ekstra skattet for å bruke egen bil? Bilavgiftene er i Norge rekordstore sammenlignet med andre land.

Bompengefinansiering en utspekulert form for tyveri.  Det er ikke mulig å stoppe Bompenger lokalt.Saken må opp i Stortinget og her må alle partier innse at de har feilet med sin strategi. Befolkningen er lut lei å bli herset med.
Det er liten tvil om at det er vanlige arbeidsfolk som må bære byrden.

Jeg håper at Arbeiderpartiet innser at de har et veldig stort ansvar for å få slutt på dette urettferdige systemet.  Partiet som tidligere anså seg som en garantist for de svake i samfunnet  må nå stå frem å ta ansvar. De bør ikke glemme at det nærmer seg valg.

LEDER: På Nord-Jæren er bompengestriden i ferd å skape motsetninger som truer med å sette alle andre former for regionalt samarbeid i fare