Foto: Roy Storvik

Nå kommer det nye bussruter

Fra og med 1. juli kommer det nye bussruter på Nord-­Jæren.

– Regionen vår står overfor kontinuerlige endringer, og det betyr naturligvis at behovet for kollektivtransport også endrer seg, sier Elisabeth Tostensen, kommunikasjonssjef i Kolumbus, i en pressemelding.

Den nye rutestrukturen skal være mindre utsatt for trafikale problemer og den skal være enkel å forstå for kundene. Ruteomleggingen er en forsmak på det som kommer når bussveien er ferdig. En del av hovedrutene legges nå om til traseer som vil bli del av bussveien.

– Rutene legges om til den framtidige bussveien allerede nå fordi nye strekninger med kollektivfelt bygges ut fortløpende. Vi vil ha rutene på plass slik at de kan dra nytte av utbedringene etter hvert som de står klar, sier Tostensen.

Konkret fører ruteendringene til at det skal gå flere busser der flest folk bor og reiser.

– Enkelte kan oppleve at de må bytte buss underveis, men hyppigere avganger gjør at man får flere busser å velge mellom, og det legges til rette for smidige bussbytter, avslutter Elisabeth Tostensen.