Fra 13. mars innfører Stavabger kommune en panteordning for å få byttet ut gamle vedovner. Foto: NTB scanpix

Nå kan du pante den gamle ovnen

I dag trer Stavanger kommunes panteordning for vedovner i kraft.

Boligeiere i Stavanger som erstatter den gamle ovnen med et nytt og rentbrennende ildsted kan nå søke.

Panten vil være på halvparten av kostnadene til det nye ildstedet og installasjon, men maks 5000 kroner.

Ordningen starter opp tirsdag 13. mars og gjelder for pant på gamle vedovner, peiser og koksovner, kombinert olje- og vedovner og gruepeiser.

LES OGSÅ: Pant for gamle vedovner

Kommunen har satt av 5 millioner kroner til slik støtte i 2018. Det vil si at rundt 1000 husstander vil kunne få slik støtte i år. Ordningen har ikke tilbakevirkende kraft.

Søknader fra strøk nær sentrum, der luften ofte er dårligere enn i ute i bydelene, vil bli prioritert først.