Det blåser friskt onsdag formiddag, og Meteorologisk institutt har sendt varsel om ekstremværet Vidar som er på vei.

Nå er det mye vind og vann i vente

Vannstanden kan bli så høy torsdag formiddag at den kan gjøre skade på bygg og infrastruktur. Stavanger kommune er klar med mannskap for å begrense skader.

Torsdag er det ventet ekstremt høy vannstand ved flo om formiddagen. Meteorologisk Institutt sendte onsdag ut varsel om ekstremværet «Vidar».

– Vannstanden er ventet å være 70-85 cm over verdiene oppgitt i tidevannstabellen. Estimert returverdi for denne vannstanden er rundt 20 år, heter det i ekstremvarselet.

Fylkesmannen i Rogalands vurdering er at vannstanden kan bli så høy torsdag formiddag at den kan gjøre skade på bygg og infrastruktur. I Stavanger sentrum er Vågen spesielt utsatt, og det er ikke usannsynlig at sjøen går godt over kaikanten, skriver kommunen på sine nettsider.

– Kommunen er klar med mannskap for å begrense skader, men om sjøen først fosser over kaikanten, er det ikke mye vi kan gjøre. Det viktigste nå er forberedelser folk kan gjøre i forkant, sier Trygve Petter Nilsen i Park- og veiavdelingen til nettsidene.

Han oppfordrer folk å rydde vekk løse gjenstander fra brygger og kaier og sikre annet gods, for eksempel i sjøhus og andre utsatte bygninger.

Ved målestasjonen i Stavanger er det varslet en vannstand på cirka 174 cm over sjøkart 0 når vannstanden er på sitt høyeste rundt klokken 10.00. Dette er 8 cm under høyeste registrerte vannstand som ble observert 8. desember 1994.

– Erfaringsmessig er dette en vannstand som kan påføre bygg og infrastruktur skader, heter det i varselet fra Fylkesmannen til kommunene.

Fortsatt mye vind

Det vil fortsette å blåse mye torsdag, og det er blant årsakene til at det er ventet svært høy vannstand på Vestlandet.

– Det blir sterk kuling, og det er med på å gi den høye vannstanden på torsdag. Det er fortsatt ventet vestavind, som vil skyve vannmasser inn. Det er særlig i Rogaland vinden blir sterkest, og dermed også der vinden har mest effekt på vannstanden, sier vakthavende meteorolog Aurora Stenmark ved Meteorologisk institutt til RA.

En annen faktor som spiller inn på vannstanden er tidevannet.

– Det er generelt høyt tidevann for tiden i og med at det er fullmåne på torsdag. I tillegg er det lavt trykk. Det gjør at det er mindre vekt over vannet, som er med på å heve vannstanden litt, sier Stenmark.

Det er ventet høyest vannstand når det er høyvann, det vil si fra cirka 09.00-12.00.

Vind skapte trøbbel

Det har blåst kraftig i Rogaland onsdag formiddag, med vestlig liten og opp mot full storm langs kysten.

Dette har fått flere konsekvenser blant annet for ferjetrafikken på Bokafjorden, og Tau-sambandet.

IVARs gjenvinningsanlegg på Forus er også midlertidig stengt. Det samme ble også gjenvinningsstasjonen på Sele, men her ble det åpnet igjen fram til klokken 19.00 onsdag.

Politiet har også fått melding om noen værrelaterte hendelser onsdag formiddag.

Det dreier seg blant annet om en slitt fortøyning på båt i Ormen Lange båthavn på Røyneberg, og en takboks som har blåst av en bil på E 39.

– Politiet oppfordrer publikum til å sjekke fortøyninger på båt og ellers annet som kan slite seg eller blåse avgårde i vinden, melder operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt.

LES OGSÅ: Trafikkulykke på Bryne da bossdunk blåste ut i veien

LES OGSÅ: Stengt over Boknafjorden