Piggdekkavgift, miljøfartsgrenser og vurdering av datokjøring er blant tiltakene Venstres Per A. Thorbjørnsen lister opp når han hevder at miljø- og klimasaken har fått vind i seilene i Stavanger. Foto: Roy Storvik

Nå er det helsefarlig luft i Kannik

Sårbare grupper frarådes å oppholde seg utendørs i de mest forurensede områdene i Kannik.

Siden før helgen er det registrert perioder med dårlig luftkvalitet. Dette gjelder først og fremst høye støvverdier ved Kannik målestasjon. Målingene viser moderate og store konsentrasjoner av svevestøv.

Her kan du sjekke luftkvaliteten.

Fordi det er lite vind, lave temperaturer og tørre veier tynnes ikke luftforurensningen ut. Sårbare grupper som gravide, spedbarn og barn kan få helseproblemer av luftforurensningen, melder Stavanger kommune på sine hjemmesider.

– De som allerede har sykdommer i luftveier og hjerte-/karsystemet er også utsatt, sier helsesjef Corinna Vossius.

Hun anbefaler folk med astma, kroniske luftveislidelser og hjerte-/karsykdommer om å unngå å oppholde seg utendørs i de mest forurensede områdene i perioder med dårlig luftkvalitet.