Annonse
Kong Harald og Ivar Braut etter bispevigslingen søndag. Foto: Tore Bruland

Nå er Braut blitt biskop

Under en storslått gudstjeneste søndag ble Ivar Braut vigslet til biskop i Stavanger bispedømme.

Annonse
Rogalandsavis

Det var svært høytidelig stemning under den storslagne vigslingsgudstjenesten der Ivar Braut ble innsatt som biskop.

Kong Harald var der, en rekke biskoper fra både nære og fjerne strøk var der, det samme var diverse ordførere, politikere og polititopper – pluss en haug med vanlig folk som hadde møtt opp for å se den nye biskopen.

Mange hadde tatt på seg den aller fineste finstasen og flere bunader ser en bare på 17. mai.

I tillegg bød Stavanger domkor, Stavanger domkirkes pikekor Stavanger Domkirkes guttekor, Stavanger katedralensemble og en rekke enkeltpersoner til nydelig musikalske innslag som ble sunget både med og uten menigheten.

Flere biskoper og domprost Anne Lise Ådnøy leste også opp flere tekster fra Bibelen før Ivar Braut ble vigslet til biskop.

Kupert og trangt

Det var bispemøtets preses og biskop i Nidaros, Helga Haugland Byfuglien, som holdt vigslingstalen til Braut.

– Kjære Ivar Braut. Nå er dagen her. Det har vært mye forventninger og om litt blir du biskop og får bispekorset lagt om halsen, sa Byfuglien.

Hun snakket videre om Brauts dåpsvandring hadde fått en ny vei og at det på den sikkert kunne bli både kuper og trangt.

– Samtidig vil det også være steder med større utsyn, sa Byfuglien.

Byfuglien snakket også om at Braut som leder må ta valg og beslutninger som vekker motstand.

– Da handler det om å tale til rette og å oppmuntre.

Hvem han vil være

Byfuglien fortsatte med at Braut nå skal meisle ut hvem han vil være som biskop.

– Og hva menneskene skal møte når de møter Ivar Braut, sa Byfuglien og oppfordret ham til å ta imot råd underveis.

Hun avsluttet med følgende ord til Braut:

– Vær velsignet og bli til velsignelse.

Etter å ha fått Byfugliens formaning Svarte Braut ja under løfteavleggelsen.

Før Brauts egen preken leste han opp en tekst fra Lukasevangeliet der menigheten avsluttet med å synge halleluja.

– Dette var jo en grei tekst, menigheten sa jo halleluja, sa Braut til latter i menigheten da han innledet sin preken.

Han fortsatte med å si at dette var en av søndagene i kirkeåret med de vanskeligste tekstene, blant annet fordi at den var vanskelig å forstå i dag.

– I denne fortellingen er tegnet på Guds rike at det som omtales som «en ond ånd» blir drevet ut. Det er fremmes for oss, men ikke like fremmed alle steder i verden. Men vi kan trygt slå fast at da som nå strevde mennesker med tunge plager, psykisk, fysisk, i relasjoner og av understyring, sa Braut og fortsatte med å ta for seg dette temaet i forhold til kristendommen.

Braut er oppvokst på Sandved i Sandnes og har jobbet som prest siden 1991. Han går til bispestillingen fra stillingen som sokneprest i Birkeland kirke i Bergen, en stilling han har hatt fra 2000.

Før dette var Braut prost i Sunnhordland prosti. Han har også hatt flere andre stillinger i kirken og kristne organisasjoner. Fra 2005 til 2011 var han varamedlem til bispedømmerådet i Bjørgvin bispedømme, fra 2011 fast medlem i rådet og fra 2012 delegat til Kirkemøtet.

 

Annonse