Nå drives Johan Sverdrup med strøm fra land

Klokken 12 tirsdag sto olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg for den offisielle åpningen av strømforsyning til Johan Sverdrup fra land.

Etter at støyen fra de fire generatorene stilnet i dag oppnådde gigantfeltet Johan Sverdrup enda en milepæl da strøm fra land ble offisielt satt i drift nærmere ett år før produksjonsstart.

Strøm fra land skal drive feltet i Nordsjøen i mer enn 50 år framover, og gjør at Johan Sverdrup blir et av feltene med lavest klimautslipp i verden.

Landstrømmen bidrar til utslippsbesparelser estimert til 460.000 tonn CO2 per år, som tilsvarer utslipp fra 230.000 personbiler hvert år, skriver Equinor i en pressemelding.

Æren for å skru av de midlertidige generatorene som har forsynt feltet med strøm i de første månedene av sammenstillingen offshore, hadde olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.

– Dette er en stor dag for Equinor og Johan Sverdrup-partnerskapet, og da er det spesielt hyggelig å få hjelp fra selveste statsråden med denne siste etappen for å få strøm fra land på plass, sier Jez Averty, driftsdirektør for Equinor for feltene sør i Nordsjøen.

Første fase

Landkraftanlegget som nå er i drift i første fase av Johan Sverdrup-utbyggingen har en kapasitet på 100MW, og er konstruert for drift av produksjon på opptil 440.000 fat per dag. 

– Med antatte ressurser på opptil 3,2 milliarder fat, og en produksjonshorisont på mer enn 50 år, er det viktig at produksjonen fra Johan Sverdrup blir så effektiv som den kan bli med minst mulig utslipp. Dette er en sentral del av selskapets strategi og godt i tråd med våre veikart for både klima og norsk sokkel framover, sier Averty. 

Lokalt vil arbeidsmiljøet for de opptil 900 arbeiderne også blir betydelig bedre når støy og utslipp fra generatorene forsvinner.

En rekke leverandører i flere land, både til havs og på land, har vært involvert i å utvikle og levere på løsningen som ble valgt for å forsyne Johan Sverdrup med strøm i første fase. 

– Selv om dette for så vidt er en kjent teknologi, så er det noe med størrelsen på Johan Sverdrup som øker kompleksiteten på arbeidet. Godt og sømløst samarbeid med leverandører på tvers av prosjektet har vært en del av nøkkelen for å finne gode løsninger, også når det gjelder kraft fra land til Johan Sverdrup, sier Trond Bokn, direktør for Johan Sverdrup utbyggingen.

Den midlertidige boligriggen, Haven, hvor mesteparten av offshore arbeiderne nå bor, også vil drives med landkraft i resten av ferdigstillingsfasen. 

Andre fase

I andre fase av Johan Sverdrup-utbyggingen, med oppstart i 4. kvartal 2022, utvides kapasiteten på landkraftanlegget med 200 MW til totalt 300MW.

Med dette vil Johan Sverdrup legge til rette for å forsyne de andre feltene på Utsirahøyden – Edvard Grieg, Gina Krog og Ivar Aasen – med kraft fra land, i tillegg til å møte kraftbehovet på Johan Sverdrup for å produsere ytterligere 220.000 fat per dag, og totalt opptil 660.000 fat daglig.

Fakta om landstrøm til Johan Sverdrup:

 • CO2-utslippene fra produksjon av olje og gass på Johan Sverdrup-feltet er anslått til kun 0,67 kg CO2 per fat. Reduksjonen av CO2-utslipp som følge av strøm fra land er anslått til mer enn 460.000 tonn CO2 per år. Dette utgjør til sammen nærmere 20 millioner tonn CO2 i hele feltets levetid.
   
 • Strøm fra land i første fase av Johan Sverdrup-utbyggingen utgjør 100 MW, og vil kunne drive produksjon av opptil 440.000 fat per dag. 
   
 • I 2022, i andre fase av utbyggingen utvides kapasiteten på landkraft anlegget med 200 MW, til totalt 300 MW. Med dette vil Johan Sverdrup-feltet også kunne legge til rette for strøm fra land til de andre feltene på Utsirahøyden – Edvard Grieg (operatør: Lundin Norway), Gina Krog (operatør: Equinor), og Ivar Aasen (operatør: Aker BP). 
   
 • I første fase av Johan Sverdrup-utbyggingen ble det elektriske utstyret (HVDC) for omformerstasjonene på både Haugsneset og på stigerørsplattformen levert av ABB.  Alt arbeid knyttet til bygging av omformerstasjonen på Haugsneset ble utført av Aibel. NKT var ansvarlig for leveranse og installering av kraftkablene for Johan Sverdrup i fase 1.
   
 • I andre fase av Johan Sverdrup-utbyggingen ble Siemens tildelt kontrakt for leveranse av elektrisk utstyr (HVDC) til omformerstasjonene både på land og på Johan Sverdrups feltsenter. Aibel er ansvarlig for bygging av omformerstasjonen på Haugsneset i fase 2. NKT har mottatt tildelingsbrev for leveranse og installering av kraftkabler for andre fase.  

   

Fakta om Johan Sverdrup-feltet:

 • Johan Sverdrup er ett av de fem største oljefeltene på norsk sokkel. Med utvinnbare ressurser på mellom 2,2-3,2 milliarder fat oljeekvivalenter (med antatte ressurser på 2,7 milliarder foe) er det ett av de viktigste industriprosjektene i Norge med ringvirkninger de neste 50 årene.  
   
 • Johan Sverdrup blir bygget ut i flere faser. Første fase skal etter planen starte opp i november 2019, med anslått produksjonskapasitet på 440.000 fat olje per dag. 
   
 • Fase 2 forventes å starte opp i 4. kvartal 2022, med full feltproduksjon anslått til 660.000 fat olje per dag.  Topproduksjonen på Johan Sverdrup vil tilsvare 25 % av all norsk petroleumsproduksjon. Plan for utbygging og drift (PUD) for fase 2 ble levert til myndighetene 27. august 2018. 
   
 • Partnere: Equinor 40,0267 % (operatør), Lundin Norway 22,6 %, Petoro 17,36 %, Aker BP 11,5733 % og Total 8,44 %.