Nå begynner bygging av sykkelstamveien

13 kilometer høystandard sykkelvei skal stå ferdig i 2021. Onsdag starter gravingen.

Første del av sykkelstamveien, Asser Jåttens vei langs E39 motorveien til Sandnes grense, skal være ferdig sommeren 2020.

Strekningen er på vel 3,7 kilometer. Målet med prosjektet er å overføre arbeidsreiser fra personbil til sykkel.

Utfordrende arbeid

– Det kommer til å bli utfordrende å bygge så tett på trafikken på motorveien. I tillegg kommer vi til å jobbe nær høyspentkabler både i luft og i bakken, og nær store vann- og avløpsledninger, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Kari Smådal Turøy.

Det ligger også inne opsjoner på strekningen mellom Løwenstrasse og Oalsgata. Dersom alt går greit kan byggingen starte her i september 2019, og bli ferdig i 2021.

– Vi ønsker å markere at Statens vegvesen og Risa nå er i gang med byggingen av sykkelstamveien, sier Smådal Turøy.

Med på markeringen er fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal og ordførerne Christine Sagen Helgø (Stavanger) og Ole Ueland (Sola).

Pionerprosjekt

Sykkelstamveien er et av de største prosjektene i Bymiljøpakken. Pionerprosjektet består av en høystandard sykkelvei mellom Stavanger, Forus og Sandnes, inkludert tunnel under Auglendshøyden.

Allerede i dag kan du benytte en delstrekning ved Solasplitten og Ikea-tomten på Forus. Hele prosjektet er delt opp i seks utbyggingsetapper. Antatt byggeperiode i parentes: Asser Jåttens vei – Sandnes grense    (2018–2020), Løwenstrasse – Smeaheia (2019–2021), Smeaheia – Oalsgate (2019–2021), Løwenstrasse-krysset (2019–2021), Schankeholen – Sørmarka (2020–2021) og Sørmarka – Asser Jåttens vei (Granneskrysset) (2020–2021).

1,22 milliarder

Prislappen på sykkelstamveien er mangedoblet siden det første beskjedne estimatet ble gjort av Statens vegvesen i 2008.

En grov kostnadskalkyle viste den gang en prislapp på 200–350 millioner kroner. I juni 2016 sluttet politikerne i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg samt fylkestinget seg til bypakkens handlingsprogram. Da var kostnadsoverslaget på 1,22 milliarder 2015-kroner, ifølge Aftenbladet.no.

Det betyr en meterpris på cirka 94.000 kroner.

 

Kartet viser de ulike delstrekkene. Den grønne delen blir påbegynt onsdag 12. september.
Hele sykkelstamveien skal etter planen stå ferdig i 2021. Illustrasjon: Statens vegvesen