Solastranden. Illustrasjonsfoto: Halvard Alvik/NTB scanpix

Mye ledig strandsoneareal i Rogaland

68 prosent av strandsonen i Norge er potensielt tilgjengelig for folk flest, men det er store variasjoner mellom fylkene.

Innerst i Oslofjorden, i fylkene Akershus, Oslo og Buskerud, er kun rundt 30 prosent av området 100 meter fra vannkanten tilgjengelig for folk flest, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå.

Fra Rogaland og nordover til Finnmark er derimot 70 prosent av strandsonearealet tilgjengelig, selv om nesten en tredel av den potensielt tilgjengelige strandsonen på denne strekningen ansett som for bratt for opphold og ferdsel.

I flere kommuner langs Oslofjorden er mindre enn ti kvadratmeter av strandsonen tilgjengelig for hver innbygger. I Oslo har hver innbygger kun 1,8 kvadratmeter strandsone tilgjengelig i områder hvor det ikke er for stor helling i terrenget til å oppholde seg. Øykommunen Solund i Sogn og Fjordane er på sin side den kommunen i Norge hvor innbyggerne har mest strandsone uten veldig stor helling å boltre seg på. Der har hver av de 806 innbyggerne over 24.000 kvadratmeter strandsone hver.

Statistikken viser samtidig at de menneskelige inngrepene i strandsonen hovedsakelig påvirkes av bygninger, men også dyrket mark, vei og jernbanelinjer påvirker strandsonen.