Helge Solum Larsen (V) har lenge kjempet for å bygge parkeringshall under Bergeland.

- Mulig å bygge fjellhall

En ny og endelig rapport viser at det er gjennomførbart å bygge parkeringshall under Bergeland. Helge Solum Larsen (V) jubler over at de geologiske forholdene er vurdert som egnede.

I juni vedtok kommunalstyret for byutvikling enstemmig administrasjonens anbefaling om å gå videre i planarbeidet med en ny fjellhall for parkering under Bergeland på Storhaug. En fersk rapport fra Multiconsult viser at det nå er gjennomførbart å etablere flere fjellhaller for parkering i Bergelands-området.

- Det er en stor seier og vi er utrolig glade for å ha kommet et skritt videre. Jeg vil si at denne rapporten er en gledelig utvikling for byen og for de som er glade i Nytorget, sier Helge Solum Larsen (V), en av forkjemperne for utredningen om fjellhallen.

Gir ros

I 2006 vedtok et delt bystyre en reguleringsplan for Nytorget som innebar å grave opp torget for å lage en parkeringshall med inntil 600 p-plasser under jorden.

- Høyre og Arbeiderpartiet har revurdert sin første beslutning. De har gått en runde med seg selv og forstått at fjellhallen er den riktige løsningen. Det vil jeg gi dem ros for, sier Solum Larsen.

Christine Sagen Helgø (H) er en av de som har endret mening om å grave opp Nytorget.

- Sånn som jeg husker det, så ble vi fortalt at det var nærmest umulig å bygge fjellhall fordi fjellet var råttent. Men nå når Multiconsult har bevist at det er mulig å bygge fjellhallen - uten å rive noe - er vi selvfølgelig for den mest optimale løsningen, som er denne, sier Sagen Helgø (H), leder av kommunalstyret for byutvikling (KBU).

Framtidsplaner

Solum Larsen mener den nye fjellhallen er et viktig grep for byutviklingen i Stavanger.

- Hallen kan blant annet frigjøre Jorenholmen. Den tomten bør brukes som noe annet enn en parkeringsplass - et parkeringshus trenger ikke utsikt, sier han.

Venstre-politikeren er klar over at mye arbeid gjenstår.

- Vi er i hvert fall på god vei og har endelig noe som viser oss hvordan parkeringsproblematikken i byen kan løses, sier han.

Vil bruke Bergelandstunnelen

Rapporten fra Multiconsult viser at det er mulig å lage to fjellhaller med en samlet kapasitet på 600 p-plasser, men plasseringen av adkomsttunnelen er ennå ikke fastlagt. I rapporten er plasseringer i Langgata, Store Skippergata og Breibakken skissert. En mulighet er også å etablere av- og påkjøring fra Bergelandstunnelen og inn til parkeringsanlegget. Statens vegvesen har gitt tilbakemelding på at dette kan aksepteres, men det kreves ramper fra både sørgående og nordgående tunnelløp. Påkjøringsramper fra parkeringsanlegget til Bergelandstunnelen vil etter de tilbakemeldingene som er mottatt fra Statens vegvesen, ikke kunne tillates.

- Vi håper at vi kan få til av- og påkjøringsmuligheter fra Bergelandstunnelen, uten å benytte gateløp til fjellhallen. Det ville vært det mest optimale, sier Solum Larsen.

Saken skal behandles videre i kommunalstyret for byutvikling på torsdag.