Muiltioverdose

DEBATT: Jeg forventer at det ryddes opp i multidoseproblemene slik at pasientene igjen kan være trygge på å få riktig medisin.

Av Sveinung Stensland, helsepolitisk talsperson i Høyre

1 av 3 bruker legemidler feil. Feil bruk av legemidler er direkte årsak til mellom 1000 og 2000 dødsfall i Norge samt 10 prosent av alle innleggelser i medisinske avdelinger.

Å gjøre noe med dette er viktig.

Situasjonen rundt multidoseanbudet som har blitt omtalt i det siste hjelper ikke i riktig retning. Jeg hadde min første jobb i apotek i 1991 og kan ikke erindre en mer kaotisk situasjon rundt legemiddelleveranser i Norge enn den vi nå ser med multidose. 

LES OGSÅ: Feilmedisinering og mangler bekymrer Stavanger-leger

Stavanger kommune kritiserer selv Norsk Medisinaldepot (NMD) for kompetansemangel og for ikke å ha forstått alvoret i situasjonen med feildosert medisin.

13. februar skriver Emilie Tufto til NMD at Stavanger daglig får henvendelser fra frustrerte og bekymrede virksomheter og kommuner etter feilleveranser fra NMD. Stavanger er sekretariat for 72 kommuner som er omfattet av ordningen. Verken leveransene, kundekontakten, kompetanse eller kapasitet er i henhold til avtalen.

LES OGSÅ: Stavanger kommune: –Vurdering av kvalitet i legemiddelanbud

I skrivet fra Stavanger kommune står det faktisk at flere kommuner er svært bekymret for alvorlig feilmedisinering, og Tufto selv konkluderer med at Norsk Medisinaldepot (NMD) ikke har forstått hvor alvorlig situasjonen er.

I Sunmørsposten 6.3 kommer det frem at flere leger rapporterer om mye ekstraarbeid og at ansatte i hjemmesykepleien har en stri tørn med å ordne opp i dette NRK meldte 5/3 at flere brukere i Bergen har problemer med medisinposene. Posene hang seg opp. De ble kuttet skjevt slik at tablettene datt ut. Noen ganger ble posene trukket tilbake slik at pasientene ikke fikk ut medisinen. Noen ganger kom det ut to poser istedenfor en.

LES OGSÅ: Akutt innlagt etter mangel på multidosemedisin

Det er interessant å se hvordan kontraktsansvarlig Emilie Tufto, jurist i Stavanger kommune, både angriper egen leverandør og meg som strengt tatt er enig med henne i hvor ille dette er. Som tidligere produksjonsleder i Weifas pakkeavdeling, apoteker i flere år, samt regionsjef i en apotekkjede har jeg mye relevant erfaring.

LES OGSÅ: Kommune slakter leverandør av medisiner

Jeg synes det er oppsiktsvekkende at min erfaring og kompetanse brukes mot meg. Det er 8 –åtte- år siden jeg forlot stillingen som regionsjef i Apotek1 for å bli politiker. Mitt mål er bedre og riktigere legemiddelbruk. Jeg har kun påpekt det samme som  Stavanger kommune selv har uttrykt: Dette er ikke godt nok.

Jeg forventer at det ryddes opp slik at pasientene igjen kan være trygge på å få riktig medisin og de ansatte slipper merarbeid.

LES OGSÅ: Høyres helsepolitiske talsmann om feilleveransene: – En skandale