- Mottak er et farlig sted å være

UiS-forsker Girum Zeleke er ikke overrasket over drapet på Dale mottakssenter.

Zeleke er førsteamanuensis i sosialt arbeid ved Universitetet i Stavanger. Selv om drapet på 19 år gamle Arman Ali onsdag for halvannen uke siden utenfor Dale mottakssenter er sjokkerende på mange, overrasker det ikke Zeleke som tidligere i uken ga uttrykk for dette i et intervju med Nettavisa Ullandhaug.

- Det skjer nesten hver dag hendelser som ikke blir rapportert. Det er lav terskel for vold og konflikter på asylmottak, sier Zeleke til RA.

Fulgt med i flere år

Han har selv fulgt beboere ved mottak i mange år. I tillegg kom han selv til Norge for over 20 år siden som flyktning fra Etiopia.

- Konfliktene som oppstår blir ikke meldt videre. Mange involverte rapporterer ikke om det selv. Oppstår en slåsskamp i en skolegård får lærerne og rektor beskjed om det. Oppstår slåsskampen på mottaket, får ofte ingen beskjed. Jeg tror heller ikke rutinene til de ansatte fungerer hvis de får beskjed, sier førsteamanuensen.

- Korte opphold

Zeleke mener beboerne på mottak bør bo der mye kortere enn hva som ofte er tilfelle i dag.

- Et asylmottak er i utgangspunktet ment som et sted å være en kort tid. Det er bekymringsfullt at mange blir boende år etter år. Når en samler nasjonaliteter fra mange forskjellige land er det problematisk. Ulike religioner og etnisiteter bor tett sammen, og det kan fort oppstå problemer, sier han.

Han presiserer at man er isolert i forhold til resten av byen når man bor på Dale.

- Folk må ikke bli sittende fast der i flere år, for et mottak kan være et farlig sted å være, sier UiS-forskeren.

Vold i hverdagen

Mange av dem som bor på asylmottak er i tillegg oppvokst i land der vold og konflikter er en del av hverdagen.

- Noen kan være vant med å løse uoverensstemmelser med vold i stedet for samtale, sier han.

Zeleke presiserer at det ikke er noen land som skiller seg spesielt ut her.

Fire russiske statsborgere med tsjetsjensk bakgrunn er pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap på kurderen på Dale. I tillegg er én person siktet og etterlyst.

Mottaksleder: - Ikke slik det er

Bente Dalåker, regionsjef i Hero, kjenner seg ikke igjen i karakteristikken til Zeleke.

- Beboerne er flinke til å snakke sammen, og tar opp problemer som oppstår. Vår oppfatning er at det ikke skjer mer vold og trusler her enn andre steder. Det er klart at når voksne mennesker bor sammen kan det godt oppstå diskusjoner mellom enkeltpersoner, men dette løses på en fredelig måte. Vi kjenner oss absolutt ikke igjen i det han sier, sier Dalåker.