Motorveien skal nattestenges for asfaltering

Skal stenges i tre uker.

Fra mandag 3. september til mandag 24. september blir strekningen Schancheholen – Madlaveien nattestengt. 

Det skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Motorveien fra Madlaveien til rundkjøringen ved kulverten i Schancheholen blir stengt fra klokken 21.00 til klokken 06.00.

Veistrekningen vil være åpen i helgene, fra fredag morgen til mandag kveld. 

– Vi skal asfaltere det siste laget med asfalt, som betyr at deler av strekningen er ferdig opparbeidet og klar til vi åpner Ryfast i 2019, sier prosjektleder Gunnar Eiterjord i pressemeldingen. 

Det blir skiltet omkjøringsmuligheter via Madlaveien og Ullandhaugveien.