Møte i FNB Sandnes: – Inn med Lind og mistillit til styret

Tirsdag kveld ble det klart at eksklusjonen av Alexandra Eva Lind kjennes ugyldig, og at flertallet har mistillit til styret, som i teorien skulle gått av. Det nekter de derimot å gjøre.

Tirsdag kveld hadde FNB Sandnes en ekstraordinær generalforsamling, hvor de skulle ta opp to saker. Først skulle de ta stilling til om eksklusjonen av Alexandra Eva Lind er gyldig. Deretter skulle generalforsamlingen ta stilling til om styret burde kastes med umiddelbarvirkning på grunn av mistillit. 

Det var mildt sagt en presset stemning under møtet, hvor flere av medlemmene la fram argumenter for og i mot avgjørelsene som skulle bli tatt. Flere ganger måtte ordstyrer be om at folk lot være å snakke uten å ha fått ordet.

Før avstemningen om Linds eksklusjon ble holdt, ble en tidslinje for hva som hadde skjedd presentert av styret. De kunne ikke gå i detaljer på saken, grunnet personvern, men hovedgrunnen til eksklusjonen virket som å være manglende deltakelse i politisk arbeid for FNB Sandnes I tillegg ble det nevnt at 15 medlemmer ønsket å melde seg ut dersom Lind ikke ble ekskludert. Det var mange som ba om ordet før avstemningen om ekskluderingen, en av dem var Bob Roth, tidligere styremedlem av FNB Sandnes, som tok initiativ til møtet. 

Han påpekte blant annet at enda flere enn 15 stykker ønsket å melde seg ut om Lind ble ekskludert, og synes ikke styret kom med gode argument for eksklusjonen av Lind. 

Medlemmene stemte om de mente ekslusjonen av Lind var gyldig eller ugyldig.  Resultatet ble at 15 stemte for at eksklusjonen var ugyldig, mens 13 stemte for at den var gyldig. Dermed er Alexandra Lind igjen medlem av FNB Sandnes. 

LES OGSÅ: – De ekskluderte medlemmene vil følgelig ikke ta vedtaket til følge. 

Mistillit til styret

Sak nummer to handlet om medlemmene hadde mistillit til styret, som da ville resultere i at styret skulle kastes med umiddelbar virkning. 14 stemte for at de hadde mistillit, og 10 stemte for at de hadde tillit. Styret fikk ikke stemme. 

Det ble applaus i salen når resultatet ble lest opp, men som fort ble til amper stemning og høylytte stemmer da styret tok ordet. 

– Det vil si at vi ikke har tillit og vi skal kastes. I den anledning påberoper jeg meg av paragraf 3 i FNB Sandnes sine vedtekter, der det står at nåværende tillitsvalgte kan kreve å bli sittende i sitt verv til og med 2023, sier Lena Madsen. 

Dette får Bob Roth til å ta ordet, tydelig irritert.

– Dette gjaldt for det sittende styret som ble etablert. 

– Jeg vil tilføye at årsmøtet er organisasjonens øverste organ, dersom medlemmene her i dag ønsker å endre vedtektene, har de anledning til å komme med forslag til dette til ordinært årsmøte. Dersom man ønsker at vedtaksendring skal behandles før ordinært årsmøte må det minst 1/3 av medlemmene stemme for dette. Dersom det i dag kreves av minst 1/3 av medlemmene vil styret så klart innkalle til et nytt årsmøte med vedtektsendring på dagsorden, sier Madsen.

Like etterpå blir møtet avsluttet, selv om Roth prøver å ta ordet og få folk til å bli. 

LES OGSÅ: Kastes ut av FNB

– Styret kjører sitt eget sololøp

– Møtet gikk egentlig over all forventning. Hovedmålet var å få Alexandra inn igjen, så jeg er fornøyd med det, sier Roth til RA like etter han har gitt opp å få folk til å bli værende igjen på møtet.

– Kan du fortelle litt om hva som skjedde etterpå, når saken om mistillit til styret ble tatt opp? 

– Styret gjør det de har vist de er best til – de kjører sitt eget sololøp. De velger, etter å ha blitt stemt ut, at de skal benytte seg av en vedtekt som ikke er gyldig for det sittende styret. 

– Hva skjer videre nå? 

– Det vil tiden vise, det er det ingen som vet akkurat nå, tror jeg, sier Roth.

– Har FNB Sandnes et styre nå?

– I følge det tidligere styret har FNB Sandnes et styre. I følge årsmøtet har ikke FNB Sandnes et styre. Her bestrides det medlemmene som øverste organ i lokallaget, og her bestrides det hovedorganisasjonens  styre av lokallaget, svarer Roth. 

– Sittende styre kjører et sololøp, som vil få konsekvenser, avslutter han. 

LES OGSÅ: Alexandra Lind om SV-tilbud: – En veldig fin gest.