Det er ikke noe Kari Midtsundstad ønsker mer enn at Sindre (7) skal kunne gå på skolen og være frisk, og at hun selv får gå tilbake til å jobbe.

Mor til Sindre (7) glad for delseier i statsbudsjettet

Lærernorm, stans av pressestøttekutt, fjerning av maskinskatt og endringer i pleiepengeordningen er med i avtalen. Men alenemor Kari Midtsundstad håper ikke foreldre med barn som er syke i mer enn fem år blir glemt.

Omlag ett døgn på overtid ble partiene enige om neste års statsbudsjett. Det som skal ha vært blant de sentrale sakene partiene har forhandlet om er  bemanningsnorm for lærere, maskinskatten, og ikke minst pleiepengeordningen for foreldre med alvorlig syke barn.

Her kunne KrF melde om godt nytt for en gruppe foreldre som har kjempet hardt de siste månedene. Gjennom en gruppe på Facebook har engasjementet gjort at over 12.000 mennesker har meldt seg inn for å støtte opp.

– Jeg syns det er flott at regjeringen ser hvor viktig dette  er, og vi er veldig takknemlige for denne bedringen av pleiepengeordningen. Mange familier er nå trygge og har grunn til å poppe champagne og avbestille salg av husene sine nå. Det er fantastisk, sier Kari Midtsundstad, som har fortalt om sin situasjon som aleneforsørger for Sindre (7), som har downs syndrom og er blitt rammet av leukemi .

Mor til Sindre (7): – Vil ha livet vårt tilbake

Mistet inntekt

Pleiepengeordningen er en midlertidig ytelse til foreldre med alvorlig syke barn, som har behov for å være hjemme og pleie barna. Endringer i denne ordningen, som Stortinget vedtok i våres, medførte en tidsbegrensning for hvor lenge foreldre kan motta denne støtten. For at flere skulle få tilgang til ordningen, ble det også innført en begrensning i hvor stor andel av lønna foreldrene kunne få kompensert. Etter tre år, ville kun 66 prosent av lønna bli kompensert.

For flere foreldre ville dette fått alvorlige konsekvenser økonomisk.

 KrF har nå fått gjennomslag for å endre ordningens begrensninger til fem år med 100 prosent dekning. I tillegg er psykisk utviklingshemmede over 18 år blitt inkludert i ordningen igjen.

Selv om Midtsundstad er fornøyd med at to av tre ønskede endringer er gjennomført, gjenstår et viktig punkt, særlig for henne.

- Vi håper de også tar vare på de sykeste barna som bruker ordningen lenger enn fem år. Blandt andre, de som er i samme situasjon som Sindre og meg. Vi er ekstremt få som bruker ordningen etter fem år. Den perfekte julegaven hadde vært om tidsbegrensningen ble helt borte, sier hun.

SVs finanspolitiske talsperson, Kari Kaski påpeker det samme i en uttalelse til budsjettforliket:

– Krf har presset regjeringen til to viktige forbedringer av pleiepengeordningen, men de aller sykeste ungene får fortsatt ikke hjelpen de trenger med denne avtalen. De som ikke blir ivaretatt som følge av avtalen er familier med barn som er kronisk syke, med omfattende pleiebehov, og som er syk lenge.  

Gjennomslag

Ellers uttalte alle de fire partienes forhandlere under onsdagens pressekonferanse at de er fornøyde med resultatet. KrF fikk gjennomslag for lærernormen, som trer i kraft allerede neste høst, og trappes opp året etter, med maksimalt 15 elever per lærer i 1.-4. trinn og 20 elever per lærer i 5.-10. trinn, i snitt per skole som mål. 

I tillegg er dette noen av de sentrale sakene i budsjettenigheten:

Maskinskatten skal fases ut, men kommunene skal kompenseres, skriver Høyre på sine nettsider

Norge skal motta 1000 flere kvoteflyktninger enn regjeringen foreslo i neste års budsjett

Kuttet på 25,7 millioner kroner i pressestøtten er stanset. Trolig må potten på 313 millioner kroner også dekke den nye innovasjonsstøtten for lokalaviser, så i praksis blir det en redusering i støtten for mottakerne. Men en langt mindre en enn regjeringen ønsket.

Det foreslåtte kuttet i dagpengeordningen skal være reversert

Tesla-avgiften skrotes

Sparekravet i offentlig sektor økes

Det blir høyere avgifter på sukker og kullsyre

Les også:

Løfter pleiepenge-saken inn i budsjettforhandlingene

 

KrF og Venstres forventninger til statsbudsjettet