Både Per Thjømøe (t.v.) og Leif Arne Moi Nilsen (t.h.) er uenige i Gottfried Heinzerlings utspill om at det per i dag ikke finnes utprøvd ladbar teknologi som kan brukes på bussene som skal benyttes på bussveien fra 2021. Foto: Roy Storvik

Moi Nilsen ber Heinzerling trekke seg

Frp-politiker Leif Arne Moi Nilsen er kraftig lei av det han mener er politisk oppførsel fra fylkets samferdselssjef Gottfried Heinzerling, og mener han har brukt opp alle sjansene sine i fylkespolitikken.

Følg RA på Facebook og Twitter!

I onsdagens utgave av RA går samferdselssjef i fylkeskommunen, Gottfried Heinzerling, kraftig ut mot det han mener er politisk vingling i trolleybuss-saken. Samferdselssjefen sier blant annet at en omgjøring av fylkestingets vedtak til føre til at det blir en mellomperiode med hybriddrevne dieselbusser, og at han savner en langsiktig tankegang når det kommer til kollektivplanleggingen i regionen.

LES OGSÅ: Snuoperasjonen som kan gi mer diesel

– Han oppfører seg som en politiker

Heinzerlings utspill har skapt reaksjoner hos flere politikere, og ingen mer enn hos Leif Arne Moi Nilsen. Frp-politikeren går så langt at han ber samferdselssjefen trekke seg fra sin stilling.

– Det er alarmerende at han er ute i begge avisene og driver med skremselspropaganda for å fremme sin egen sak, og i tillegg sier at teknologien ikke finnes. Det beviser bare at han har gått ut på dato, og vi trenger noen nye inn for å se fremtiden og lytte til de folkene som kan det de holder på med. Han må rett og slett ta sin hatt å gå, da han har brukt opp alle sjansene sine, sier Moi Nilsen til RA.

Han trekker paralleller til bybanekontoret og deres bruk av pressebyrået Burson–Marsteller til å drive kampanjevirksomhet for bybane. Moi Nilsen mener at Heinzerling opptrer på samme måte som «komiske Ali», i sin fornektelse av teknologi og sitt ensporede syn på saken.

– Vi verken ansetter eller sparker folk i fylket, men så lenge han oppfører seg som en politiker velger jeg å kommentere utspillet hans som en politiker. Bybanekontoret lot også være å ta frem de saklige argumentene om, og hvordan, vi kunne gjort det annerledes slik som Heinzerling gjør nå. Jeg synes han har gått over streken, sier Moi Nilsen.

LES OGSÅ: Lover penger til bussvei og kollektivsatsing

Kritisk til manglende Stavanger-høring

Frp-politikeren er også sterkt kritisk til at Stavanger kommune ikke engang fikk lov til å uttale seg om hvorvidt de ønsket å henge opp kjøreledningene til den nye trolleybussen før vedtaket ble fattet.

– Heinzerling vet at han må ha tillatelse for å henge opp de kjøreledningene, og han vet også at det ikke er flertall for det i Stavanger, så derfor valgte han vel ikke å spørre Stavanger om det siden han visste at han fikk nei. Selvfølgelig burde dette vært ute på høring, da det får store konsekvenser for hvordan denne byen skal driftes, sier Moi Nilsen.

Den frittalende politikeren synes rett og slett at Heinzerling har vist at han ikke evner «å se ut i verden der teknologien har eksistert i flere år».

– Du trenger ikke dra lenger enn til Göteborg, der vår egen ordfører var på besøk for å se hvordan deres hurtigladbare busser fungerer. Der lades bussene mens du kjører innom busstasjonen for å plukke opp passasjerene, og på 15-30 sekunder lades de nok opp til at du kan kjøre fem kilometer. Lader du lenger, kan du følgelig også kjøre lengre, og det passer jo perfekt til de rutebussene vi har, sier Moi Nilsen.

LES OGSÅ: Fylket sa ja til trolleybuss

– Teknologien er overalt

Han får støtte av mangeårig flymekaniker på Stavanger lufthavn Sola, Per Thjømøe, som mener Heinzerlings uttalelser om at teknologien ikke finnes er feil.

– Jeg har sett saksutredningen som administrasjonen har laget, men den er jo nå to år gammel. Det har skjedd mye på den tiden, og det blir bare dumt å si at teknologien ikke finnes, da den er overalt, sier Thjømøe.

De siste 45 årene har han jobbet som flymekaniker, produksjonsplanlegger og leder for bakkeutstyrsavdelingen for Braathens SAFE. Teknologien har vært med han hele livet, og han har brukt de siste fire månedene på å sette seg inn i ulike bussløsninger.

– Med ladestasjoner jevnt fordelt langs veinettet vil alle 12-, 18- og 25 meters busser kunne betjenes. Kondensatorbatteriene er også laget for driftstemperatur fra minus 40 til pluss 60 grader, tåler over en millioner ladninger og har en beregnet levetid på cirka 12 år for kombinert kondensator- og batteripakke, opplyser han.

Thjømøe advarer mot å gjøre den samme feilen som Wellington på New Zealand. De bestemte seg i 2002 for å renovere trolleybussparken sin, som ble ferdig i 2009, men allerede i 2014 innså de at de hadde gjort en feil å bestemte seg for å legge ned hele trolleybussprosjektet.

– Nedleggelsen ble begrunnet med kostbar infrastruktur, store vedlikeholdskostnader. lite fleksibelt linjenet, lav pålitelighet og lav hastighet. Jeg synes det er mye å lære fra historien fra Wellington, og som det står i fjellvettreglene er det ingen skam å snu, sier Thjømøe.

LES OGSÅ: Klart flertall for trolleybuss i fylket

– Usaklig og useriøst

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF) mener Moi Nilsen går over streken med sitt angrep på Heinzerling.

– Jeg synes uttalelsene han har kommet med på sin Facebook-side er usaklige og useriøse, og som fylkesordfører synes jeg ikke det er greit at han omtaler en av våre ansatte på den måten, sier Tengesdal.

Hun oppfatter samferdselssjefen som lojal overfor de politiske vedtakene, og lydhør med tanke på de innspillene som kommer inn.

– Det er legitimt å utdype og gjerne også minne om hva som var bakgrunnen for den politiske beslutningen som ble gjort i oktober, sier Tengesdal.

– Storm i et vannglass

Fylkesvaraordfører Marianne Chesak (Ap) mener de siste dagers diskusjoner har blitt blåst ut av proporsjoner.

– Den diskusjonen vi har hatt den siste uken har vært litt storm i et vannglass. Alle ønsker seg grønne løsninger i de samme sporene, og folk trenger ikke uroe seg for framdriften. Vi har relativt god tid før en avgjørelse må tas, så jeg oppfatter ikke det som noe drama, sier Chesak.

Hun har ingen problemer med at fylkets samferdselssjef, Gottfried Heinzerling, har sine egne meninger.

– Vår jobb er å bestille det vi ønsker til administrasjonen, og nå ønsker vi å se på de ulike teknologiske løsningene en gang til. Jeg forstår at det kan skape litt ekstra arbeid og støy for administrasjonen, men det er Heinzerling og hans stab satt til å håndtere. At vi har en samferdselssjef som er engasjert og som svarer på spørsmål er ikke negativt i seg selv, forteller Chesak.

LES OGSÅ: Bypakke Nord-Jæren under ekstremt tidspress: – Kan bli et skrekkscenario

Lite begeistret for personangrep

Fylkesvaraordføreren er imidlertid lite begeistret for måten Heinzerling blir angrepet på for sine svar.

– Leif Arne Moi Nilsen får ta ansvar for det han sier selv, men det er ikke sånn vi håndterer uenighet og det er i hvert fall ikke sånn jeg ville gjort det, sier Chesak.

Ap-politikeren mener det ville vært verre hvis de som politikere lukket øynene for den teknologiske utviklingen, og ikke tok en ny runde.

– I den farten utviklingen i dag går, er det viktig å være åpen for å snu seg litt i de prosessene vi holder på med. Ellers ville vi bli bakstreverske, da det er umulig å si hva som skjer de neste fem årene, sier Chesak.

Hun påpeker at heller ikke Gottfried Heinzerling kan spå framtiden, og ser fram til å gå en runde til med teknologien.

– Hans oppgave er ikke å foreslå uprøvde teknologisk løsninger, det er det vi politikere som må bestille. Derfor er det viktig med dialog med andre byer som tør å prøve nettopp de nye teknologiene som finnes, forteller Chesak.

– Ingen kommentar

Gottfried Heinzerling sier til RA at noen har vist ham det Moi Nilsen skrev på Facebook.

– For å si det rett ut, så vil jeg egentlig ikke kommentere dette. Det han sier får stå for hans regning, sier Heinzerling i en kort kommentar til RA. 

LES OGSÅ: Frykter 0-alternativet: – Smalhans uten bom