Ministeren må på banen

LEDER: Uansett hvor feilen ligger er det svært urovekkende at det må en ulykke til for at Forsvaret skal bli gjort oppmerksom på en alvorlig svikt.

Et 250 meter langt tankskip har kollidert med fregatten KNM Helge Ingstad. Hvordan kunne det skje? Det vet vi fortsatt ikke helt. Men i Havarikommisjonens foreløpige rapport pekes det på kommunikasjonstrøbbel, at mannskapet på fregatten trodde lyset fra tankskipet kom fra et «stasjonært objekt» på land, og oppsiktsvekkende nok: De vanntette skottene på Helge Ingstad-fregatten fungerte ikke. Fregatten fikk vann inn i tre seksjoner som skulle være tette. Dermed ble skaden langt mer omfattende enn den burde vært. 

Feilen på Helge Ingstad kan også gjelde for de andre fregattene som Norge fikk levert fra det spanske verftet Navantia i 2006. Navantia har på sin side presisert at de vanntette skottene alltid må kontrolleres før et skip sjøsettes. Uansett hvor feilen ligger er det svært urovekkende at det må en ulykke til for at Forsvaret skal bli gjort oppmerksom på en alvorlig svikt. 

Med Riksrevisjonens undersøkelse av fregattvåpenet i fjor, og den påfølgende høringen i Stortinget i minne, er det god grunn til å være urolig for fregattvåpenets evner. Riksrevisjonen karakteriserte Forsvarsdepartementets oppfølging i fregattsaken som «kritikkverdig». 

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen kom med uttalelser til Havarikommisjonens rapport i en pressemelding torsdag. Han takket nei til å møte opp i NRKs Dagsnytt 18 for å diskutere rapporten. Arbeiderpartiets Martin Kolberg varslet at Ap vil ta initiativ til å få ministeren til å redegjøre for Stortinget. At Bakke-Jensen ikke stilte opp i Dagsnytt 18 er nok et eksempel på en ukultur i forsvarsfeltet der de som står saken nærmest ikke stiller opp i offentlig rom, mener Kolberg. 

Bakke-Jensen vakte oppsikt da han i forrige uke ba journalister vente på Havarikommisjonens rapport før de stilte spørsmål om ulykken. Denne høyst problematiske uttalelsen sammen med Bakke-Jensens manglende tilstedeværelse i de siste døgns debatt vitner om en ansvarsfraskrivelse som forsvarsministeren ikke må slippe unna med.