Driften på Rogaland Teater svekkes. Det betyr mindre penger til å skape forestillinger som «Orlando». Foto: Stig Håvard Dirdal/Rogaland Teater

Mindre til dette teateret i 2018

Regjeringen svekker driften på Rogaland Teater i statsbudsjettet. Prosessen med nytt bygg fortsetter.

Rogaland Teater fikk en økning i driftstilskuddet på 2,18 prosent, eller 1,35 millioner kroner. Det blir bare en delvis kompensasjon for lønns- og prisveksten som forventes i 2018.

– For fjerde år på rad er det lagt inn en reell reduksjon i driftsmidler, for å ivareta regjeringens effektiviseringsreform, sier direktør Ellen Math Henrichsen i en pressemelding.

Produserer mer

Samtidig har teateret utvidet det kunstneriske tilbudet, i tråd med regjeringens krav om publikumsutvikling. Fra 2015 til 2017 har tilbudet økt fra 14 til 20 årlige produksjoner. 

– Denne programmeringsmodellen er krevende for et svært dyktig, men lite skuespillerensemble. Det var derfor beklagelig at søknad om tilskudd til økte kunstneriske ressurser ikke ble imøtekommet. Det setter teatret i en sårbar situasjon ettersom belastningen på ensemblet blir stadig større, sier Henrichsen.  

Trenger mer plass

Teateret peker på at økt produksjon øker behov for nytt bygg, og gjør lokaler gjør det krevende å utvide repertoaret ytterligere på en ressurseffektiv måte.

 Henrichsen framholder at det derfor er svært gledelig at teatret fikk mer penger til kvalitetssikring (KS1) av nytt teaterbygg. 

Konseptvalgutredningen (KVU) er gjennomført, kvalitetssikringen (KS1) ferdigstilles desember 2017 og avklaringsfasen med siste del av forstudiet og klargjøring til forprosjekt gjenstår.  Stavanger kommune vedtok tidligere i år å bevilge penger til avklaringsfasen under forutsetning av at Staten også bidro med sin andel. Rogaland Fylkeskommune har gitt positive signaler om å støtte det videre arbeidet under samme forutsetning som Stavanger kommune.

– Det var derfor veldig gledelig at det i statsbudsjettet framkom at Staten fortsatt går inn og støtter siste del av arbeidet med et sterkt og modernisert Rogaland Teater. Vi er veldig takknemlige for at våre lokale eier har fulgt aktivt og lojalt opp i hele prosessen med et nytt Rogaland Teater, sier teaterdirektør Ellen Math Henrichsen.