Mer enn 64.000 til Preikestolen i juni

Over 64.000 besøkte Preikestolen i juni, som er den første måneden Stiftelsen Preikestolen teller reelt antall besøkende.

Lysefjorden Utvikling AS og Stiftelsen Preikestolen skriver i en pressemelding at juni-måned 2019 er den første måneden der Stiftelsen Preikestolen teller reelt antall turgåere i stien til Preikestolen. Tidligere har besøkstallene vært en blanding av innrapporterte tall fra busselskapene og beregning av antall besøkende basert på parkeringsvolumet.

Besøket i juni 2019 har vært 64.354 personer. Det beregnede antallet for juni 2018 var 45.369 personer.

Det blir feil å sammenlikne tallene men tendensen er at det ved den gamle beregningsmodellen og ligger an til en økning i forhold til 2018 men ikke i denne størrelsesorden. De beregnede tallene er ikke klare.

Tellingen nå er mer komplett der det blant annet telles hele døgnet og turistbusser, årskort og andre lokale turgåere telles mer nøyaktig. Tallene er kontrollmålt med manuelle tellinger og det viser at den nye trafikktelleren er svært nøyaktig.

Nøkkeltall for Juni 2019:

Totalt antall turgåere: 64 354

Daglig gjennomsnitt: 2 145 (ukedager-2 173/helgedager-2 090)

Travleste dag i uken: Mandag

Travleste dag er mandag 10. juni: 3 786

Stiftelsen Preikestolen jobber med å spre trafikken og tabellen under viser hvordan trafikken til Preikestolen fordeler seg gjennom døgnet.

Tabellen viser antall besøkende til preikestolen per time i juni 2019.
Foto: Stiftelsen Preikestolen

I juni-måned var det daglige besøket som vist i tabellen under:

Tabellen viser daglig besøk til Preikestolen.
Foto: Stiftelsen Preikestolen

Per mai hadde Preikestolen et beregnet besøk på 48 376 mot 43 261 i samme periode i 2018. Dette tilsvarer en økning på 11,8%.

Nasjonal Turiststi

Stiftelsen Preikestolen arbeider sammen med Lysefjorden Utvikling AS for å sertifisere Preikestolen og Kjerag som Nasjonal Turiststi. Dette er et ledd i arbeidet med å håndtere store menneskemengder i norsk natur.