«Mens Høyre løser måkekrisen, skal Ap løse klimakrisen»

KRONIKK: Ap og Høyre er ikke uenige om målet, men vi er uenige om hvordan vi kommer oss dit, skriver Ida Bøe og Even Georg Myklebust i Stavanger Arbeiderparti.

Av Ida Bøe, ungdomskandidat fra AUF til Stavanger Arbeiderparti og Even Georg Myklebust, bystyrekandidat for Stavanger Arbeiderparti

LES OGSÅ: Slik vil Stavanger Høyre løse byens måkeproblem (RA+)

Klimapolitikk er ikke bare viktig for oss unge, det er livstruende. Ungdom over hele verden enes om en felles sak. Nå vi det synes er på tide at ord blir til handling og at Stavanger tar ansvar for sin del av kaka. Vi i Ap vet at det er ingen enkel sak å bekjempe klimaendringene, men Arbeiderpartiet har aldri nektet å ta på seg en oppgave fordi den er for vanskelig. 

Vi tenker at alle må som politikere ha som mål å etterlate jorda bedre enn hva den var. Derfor er det et paradoks for oss at John Peter Hernes og Stavanger Høyre, som også skal representere klimastreikende ungdom, stemte i bystyret mot at Stavanger skulle kutte 80 prosent av klimagassutslippene innen 2030. 

Å kutte klimagassutslipp er helt nødvendig, men noe vel så viktig er hvordan vi skal gjøre det. Det er ikke sikkert at Arbeiderpartiet har alle svarene, men det vi er helt overbevist om, er at vi har den beste metoden. Kutt i utslipp må skje på en bærekraftig og rettferdig måte. De med sterkest rygg skal bære den tyngste børa. Hvis ikke, slår den samfunnsmodellen som Norge er bygget på, sprekker. 

De siste årene har de rikeste blitt rikere og stadig fått en større del av kaka. Det er et tankekors at ti prosent av Norges rikeste eier over 50 prosent av all formue, men at de likevel betaler langt ifra en rettferdig andel av kostnadene knyttet til klimautslipp. Det er det vanlige folk som må ta ansvar for. 

Vi har sett i andre land hvilke konsekvenser det kan få når en bruker høyrepolitikk til å hindre global oppvarming. Ta Frankrike som eksempel, hvor klimapolitikken fører til større forskjeller mellom folk. Det går gule vester i gatene, som i bunn og grunn er protester fra folk som føler de tar en urettferdig stor andel av klimaregningen. En slik utvikling skal vi ikke ha i Norge. For mange fremstår det som om venstre- og høyresiden egentlig ikke er uenig om klimapolitikk. Det er delvis sant. Arbeiderpartiet og Høyre er ikke uenig om målet, men vi er uenige om hvordan vi skal komme oss dit. 

Når alt kommer til alt, er det hva politikere og enkeltperson gjør i hver sin kommune rundt om i landet som har påvirkning på den globale oppvarmingen. Tall viser at Ap-styrte kommuner kutter mer i klimautslipp enn Høyre-styrte. Det betyr noe for klimaet, hvem som styrer i din kommune. Stavanger Arbeiderpartiet skal kutte 80 prosent av utslippene innen 2030. Vi har flere løsninger for å kutte utslippene, vi skal blant annet stille krav til lav- eller nullutslippsteknologi i kollektiv- og drosjetrafikken. Samtidig som vi skal begrense antall cruiseanløp og finne en maksgrense for utslipp fra cruisenæringen.

Arbeiderpartiet i Stavanger har en offensiv klimapolitikk, og det er på tide at Stavanger bidrar mer i kampen mot klimaendringene. Etter 24 år med samme gråblå politikk, er det på tide at Arbeiderpartiet som fortsatt er motiverte og full av energi, tar over stafettpinnen. 

Den 9. september er det lokalvalg, og vi skal bestemme hvem som skal styre Norges kommuner og fylkeskommuner de neste fire årene. Arbeiderpartiet mener at det viktigste i livet, må være det viktigste i politikken. Selvsagt er vi alle opptatt av ulike ting, noen er opptatt av klima, noen er opptatt av å jakte på måker

Men hvis du er like opptatt av klima som vi er, må du huske på én viktig ting: Det absolutt beste vi kan gjøre for klimaet her i Stavanger, er å gjøre Arbeiderpartiets  Kari Nessa Nordtun til Stavangers neste ordfører.
Ap-styrte kommuner kutter mer enn Høyre-styrte.