Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) beskyldes for dobbelkommunikasjon av Rogaland Aps Siv-Len Strandskog. Her er Listhaug foran utlendingsinternatet på Trandum. Foto: Heiko Junge/NTB scanpix

Menneskerettighetene gjelder for alle

DEBATT: Menneskerettigheter er blant de viktigste virkemidler mot terror i et moderne samfunn.

Av Siv-Len Strandskog, kvinnepolitisk leder, Rogaland Ap

Frp gikk til valg på å fjerne bompengene. Etter fire år med samferdselsminister fra Frp er inntektene av bompengene rekordhøye. Frp unnskylder seg med at partiet ikke har flertall på Stortinget og derfor ikke kan bestemme.

De velger å fortie det faktum at ingen har større mulighet til å bestemme over samferdselspolitikken enn samferdselsministeren.
Menneskerettigheter må vike for å trygge befolkningen, sa innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) til nettavisen fredag den 24. august. Ansvarlig statsråd i justisdepartementet, Sylvi Listhaug, vet at hun prater tull.

De viktigste menneskerettighetene er grunnlovsfestet. Skal disse endres, så kreves 2/3-flertall i to storting. Når Frp ikke maktet å få flertall for å fjerne bompengene, så vet Sylvi Listhaug at hun heller ikke makter å få 2/3-flertall for å skrote sentrale grunnlovfestede menneskerettigheter. Sylvi Listhaug vet utmerket godt at grensen for hva som er menneskerettslig forsvarlig behandling av flyktninger, bestemmes av domstolene og ikke av regjeringen.Sylvi Listhaug bedriver trolig den dobbelkommunikasjonen som Frp har drevet i alle år. Fra Frp sitt handlingsprogram kan en nemlig lese at partiet vil «prioritere arbeid for universell aksept av menneskerettighetene». Frp kan med fordel begynne sitt programfestede arbeid med sin egen innvandrings- og integreringsminister.

Fra USA har vi sett hvordan Trump forsøker å befeste sin posisjon ved å øke konfliktnivået. Parallellen til Listhaug er åpenbar. Mange er skremt av de siste års terroraksjoner i Europa. Kreftene bak terroren ønsker å høyne konfliktnivået. Dette gjør Listhaug sin retorikk enda mer skremmende.
Med bakgrunn i de smertelige erfaringene fra to verdenskriger, fikk vi i 1945 FN i 1945 og FNs menneskerettighetserklæring av 1948. Menneske-rettigheteserklæringen ligger bak både den

Europeiske menneskerettighetskonvensjonen og FNs menneskerettskonvensjoner. Menneske-rettighetene er et viktig middel i å sikre siviliserte samfunn. Individets fundamentale rettigheter ivaretas og myndighetenes makt begrenses.

Ingen ansvarlige politikere forsvarer terror. Blant de viktigste virkemidlene mot terror, er menneskerettighetene, rettstaten, demokrati og gode levekår. Av de 13.488 terrorangrepene som fant sted i 2016, var 269 i Vest-Europa. Disse angrepene kostet 238 mennesker livet og det utgjorde  0,7 prosent av alle som ble drept i terrorhandlinger i fjor, i følge forskning.no den 25.08.2017.

Tallene står i grell kontrast til Sylvi Listhaug som mer enn antyder at mennesker på flukt og terrorister er det samme.

Ansvarlige politikere bidrar til en politikk som demper konflikter og skaper et trygt, sivilisert og inkluderende samfunn. På dette feltet har Sylvi Listhaug mye å lære.