Mennesker, ikke milliarder

DEBATT: Alle ser ut til å være opptatte av konsekvenser for bypakken, men ikke for konsekvenser dette får for innbyggeren, skriver Anaida Ajanic i FNB Sandnes.

Av: Anaida Ajanic. Listekandidat Folkeaksjonen Nei til mer bompenger, FNB Sandnes 

Erna Solberg, vår statsminister, talte så varmt om at vi må snakke om «mennesker, ikke milliarder». Snakke mindre om milliarder, og mer om mennesker, mindre om penger, og mer om personer, mindre om formue og mer om folk – fordi det er mennesker som er Norges viktigste formue.

Hun snakket så overbevisende om muligheter for alle - frihet, ansvar, mangfold. Dette varmet mitt hjerte. Jeg kunne identifisere meg med Høyre. 

LES OGSÅ: NAF: – Bompenger rammer de med lavest inntekter hardt

I den pågående bompengedebatten snakker vi mest om milliarder, og ikke mennesker. Det er lite forståelse for folk sin hverdag, og den belastning dette påfører folk. De ulike politiske partiene står fast på sine beslutninger, uten å ha forståelse for hvor «skoen trykker». Alle ser ut til å være opptatte av konsekvenser for bypakken, men ikke for konsekvenser dette får for innbyggeren.

Det er dette som fikk meg til å engasjere meg i FNB som en mer sosial måte å løse miljø/ infrastrukturproblemet på. 

Bli med å se hvordan det er å jobbe ubekvemme tider hele året gjennom. For eksempel på morgen i helgene mangler det buss tilbud. Tenk å ta buss m/bussbytte inn til akutt avdeling på SUS, starte på jobb kl 07 lørdag og søndag. Eller du skal jobbe 10 timer på natt. Gjennom vakten har du et stort ansvar og arbeidsbyrde, enten man er sykepleier – hjelpepleier eller annet personal. Sjekk bussruter, slik jeg har gjort, for meg finnes det ingen tilgjengelige busser i helgene. Det betyr i praksis at man ikke kan klare seg med buss alene, man blir nødt til å ha bil. 

LES OGSÅ: Vegdirektoratet: 44 kroner i rushet innføres på nytt fra mandag

Det er lett for politikere å sitte å mene noe uten å ha kjent det på kroppen selv. 

Jeg oppfordrer alle politiker til å prøve denne belastning. Folk står i fare for økt stress, - psykiske og fysiske belastninger som kan gi økt sykefravær. Familier kan gå i oppløsning som følge av belastningen og redusert økonomi, noen kan bli tvunget til å måtte flytte eller bytte jobb. 

Har politikerne tenkt på hvilke konsekvenser dette kan få for samfunnet/fellesskapet. Det snakkes om å bekjempe barnefattigdom og hjelpe familier med dårlig økonomi. Det er vel det motsatte som skjer nå? Skal vi tvinge folk i kne, skal de krype og be om å få hjelp. Folk som har jobbet og stått på, og klart seg selv med det de hadde. 

Bompenger er slett ikke noe miljøtiltak. Det er en finansieringsmåte. Bompenger er en usosiale innkreving, da den rammer de som har minst fra før.

LES OGSÅ: Krever bompasseringstak for næringskjøretøy

Norge er et av verdens rikeste land, men det eneste landet i Europa som finansierer veibygging med bompenger uten å ha alternative veier.

Vi har allerede opplevd sviktende inntekter som følge av redusert privatbilisme. Det er selvsagt bra at folk lar bilen stå for miljøet sin skyld, men myndighetene får altså problemer med å finansiere infrastrukturen. Hvem skal bruke disse flotte veiene som bygges, det blir de som er rike! Hva skjer med folks kjøpekraft, den går selvsagt ned. Varer og tjenester blir selvsagt dyrere. Hva skjer da med næringslivet, konkurser og oppsigelser!

Og helt til slutt: Stopp med å bagatellisere folks problemer! 

LES OGSÅ: Dette er «smutthullene» i bomringen

Jeg vil være en politiker for folket, og har derfor meldt meg inn i FNB. Vi ønsker å lytte til folket! FNB Sandnes er i sluttfasen av å framstille et valgkampprogram som vil vise at vi ønsker å bidra på alle områder i samfunnsdebatten. 

Vi har nei til bom, nei til GPS-innkrevning og nei til eiendomsskatt som tydelige prioriteringer.