Frp-politiker Kristoffer Sivertsen (til høyre) er lei av at den voksende ølkulturen ikke blir godtatt som kultur. Her sammen med Jåttå gårdsbryggeri-medgründer Vegard Jaatun. – Jeg godtar ikke at den etablerte kultureliten skal ha monopol på å definere hva som er kultur, sier Sivertsen. FOTO: ARNE BIRKEMO

Mener ølkultur blir sett ned på

Kristoffer Sivertsen (Frp) krever at ølkulturen sidestilles med annen kultur når økonomisk støtte deles ut.

– Jeg vil utfordre kulturbegrepet. Det kan ikke være slik at symfoni, opera og billedkunst er det som skal godtas under kulturbegrepet. Jeg godtar ikke at den etablerte kultureliten skal ha monopol på å definere hva som er kultur. Det vil jeg rett og slett ha meg frabedt, sier Kristoffer Sivertsen (Frp).

Han er mener at den stadig voksende ølkulturen i landet skal bli anerkjent som en del av kulturlivet.

– Imidlertid opplever jeg at kulturbegrepet er låst. Det er ikke mulig å rokke ved det man kaller finkultur. Jeg vil at vanlige folks kulturforståelse også skal aksepteres, ikke avvises. Jeg opplever at mange kulturkjennere blankt avviser ølkultur som næringsmiddel. Jeg tror de gjør det fordi de er redd for konkurranse, redd for å miste eierskapet over kulturbegrepet, mener Sivertsen.

Øl på UNESCO-liste

Nylig ble Belgias ølkultur tatt inn på UNESCOs liste for immateriell kulturarv.

– Det er kult at et organ som FN tar ølkulturen på alvor. Nå er det på tide at vi gjør det samme i Stavanger, sier Sivertsen.

Han mener ølkulturen bør sidestilles med tradisjonell kultur når det offentlige bevilger økonomisk støtte.

– Lik tilgang

– Ølkulturen må ha lik tilgang som alle andre som søker om støtte, mener Sivertsen, som selv beskriver seg som godt over gjennomsnittet interessert i øl.

– Det er godt håndverk. Prosessen fra en smaksidé til flasken står på bordet er som et kulturprosjekt, mener Sivertsen.

– En øl er en møteplass i seg selv. Ølkultur er blitt mer enn bare «drikking». «Øl er øl» gjelder ikke lenger. Nå er det mindre mengder som gjelder, både blant eldre og unge ølnytere. Smaking, prøve nye typer, forklarer Sivertsen overfor RA.

I et fjøs på Jåttå ligger Jåttå gårdsbryggeri. En av gründerne, Vegard Jaatun, sier at interessen for øl, hjemmebrygging og viljen til å prøve ut andre øltyper enn «vanlig butikkøl» har vokst enormt de siste ti årene.

– Folk diskuterer og tester mer øl. Mengde er ikke viktig lenger. Folk har gått bort ifra «en kasse» på fest til noen få kvalitetsøl. Kvalitet og smaking er viktigere enn slik «ølkulturen» var før, sier Jaatun.

– Flere mikrobryggeri

Jåttå-karen forteller at antall mikrobryggeri som etableres er økende.

– Det popper opp bryggerier hele tiden. Konkurransen og interessen er stor. Dette er noe man gjør på grunn av lidenskap og interesse, ikke for å tjene penger. Og det å lage øl kan man gjerne kalle både kunst og vitenskap, forteller Jaatun.

Jattå gårdsbryggeri startet i 2013, og distribuerer fem øltyper lokalt i regionen.

– I tillegg har vi sendt litt til Oslo, Haugesund og Flekkefjord, forteller Jaatun.