Matpakkekjørere uteblir fra sentrum

4 prosent færre parkerte i Stavanger Parkeringsanlegg i oktober enn samme måned året før. Det kan se ut som det er matpakkekjørerne som uteblir.

Daglig leder Christian Tønnevold i Stavanger Parkering registrerer nedgang i den første måneden med bomring rundt sentrum av Stavanger.

– Nedgangen er på rundt 4 prosent, sier Tønnevold.

Han tror årsaken er sammensatt.

– Andre faktorer er vel så viktige som bomringen for parkeringstallene fra måned til måned, for eksempel hva som skjer i byen. Tall Ships’ Races og ONS gir for eksempel utslag. Været er en annen faktor, det er flere som får lyst til å dra til Stavanger sentrum hvis det er fint vær, sier Tønnevold.

Færre i ukedagene

Sjefen for parkeringsselskapet merker seg at det er i ukedagene færre velger å ta med seg bilen til sentrumsanleggene.

– Det er nedgang i ukedagene, så det kan se ut som det er færre matpakkekjørere som bruker anleggene, sier Tønnevold.

Han peker ellers på at utviklingen er en del av en trend, der kollektivbruken vokser på bekostning av bilbruken.

Stavanger Parkerings anlegg er Parketten (ved Konserthuset), P-Domkirkehallen, P-Forum (ved Stavanger Idrettshall), P-Jernbanen, P-Jorenholmen, P-Kyrre, P-Posten, P-St. Olav, P-Valberghallen og P-Siddis (ved DNB Arena).

– Nesten alle parkeringshusene i Stavanger er eid av kommunen, og Stavanger har billigst parkering av storbyene, sier Tønnevold.

Det er ingen gullgruve av en bransje, selv om det koster for bilistene.

– Det er ikke lønnsomt å bygge parkeringsanlegg i dag. Våre nye anlegg er subsidiert av driften i de gamle anleggene, sier Tønnevold. 

Prisforskjeller

Selv om bilistene må ut med mye i parkeringsavgift, er det store penger å spare på å velge rett hus, prisene varierer mellom 6 kroner og 45 kroner per time, avhengig av tid på døgnet og hvilket anlegg man bruker.