Illustrasjonsfoto.

Mangler sykepleiere

Stavanger har mangel på sykepleiere. Nå skal Stavanger kommune se om de kan løse problemet ved å kvalifisere dem som har tatt sykepleier-utdanning utenfor EØS.

«Kommunalstyret for administrasjon og lønn, og kommunalstyret for levekår har gjennom flere år fått presentert at en årsak til brudd på arbeidstidsbestemmelsene er en mangel på sykepleiere i kommunen. Både i forhold til få søkere på utlyste stillinger og i forhold til antallet sykepleiere på sykehjem. Mangelen på sykepleiere synes å være konstant», skriver Anette Frøyland (V) i et forslag hun har fremmet i kommunalstyret for administrasjon.

– Vi i kommunalstyret for administrasjon behandler arbeidsforhold. Når det er brudd på bestemmelsene, så er det veldig ofte mangel på kvalifisert arbeidskraft som er begrunnelsen. Når vi da sitter med mange som egentlig er utdannet som sykepleiere utenfor EØS, men bare får jobb som helsefagarbeidere her, så måtte jeg se om vi kan finne en løsning der, sier Frøyland.
Ideen fikk hun etter å ha fått nyss om et lignende prosjekt i Oslo. Der har kommunen hentet 16 sykepleiere fra land utenfor EU/EØS og skreddersydd en utdanning for at de skal få autorisasjon som sykepleiere. Utdannelsen er deltid over to år, og studentene får full lønn under utdannelsen.

– Da jeg så det, tenker jeg at det må da være mulig å gjøre her også, sier Frøyland, og legger til:

– Dette er en utfordring som kommer til å bli større i framtiden, så det er litt for å være føre var også.

LES OGSÅ: - Du kan ikke lese deg til alt

– Bærekraftig måte

Når kommunalstyret for administrasjon er ferdige med saken, skal den videre til kommunalstyret for levekår. Kommunalstyret for levekår har uttrykket ønske om å få saken belyst innen andre tertial 2019. Altså før mai.
Arnt-Heikki Steinbakk (Ap) sitter i kommunalstyret for levekår. 

Han har ikke inngående kjennskap til saken, siden den ikke har kommet til kommunalstyret for levekår enda. 

Men han har både kone og datter som sykepleiere.

– Jeg vet at vi har et problem med å finne nok sykepleiere, og vi er positive til finne ordninger som kan løse dette. Vi har i utgangspunktet ikke noe imot å hente sykepleiere fra land utenfor EØS, så lenge det gjøres på en bærekraftig måte. Vi kan ikke hente sykepleiere fra land som sliter med å finne nok sykepleiere, sier Steinbakk.

Han påpeker også at utfordringene med å finne nok helsepersonell ikke vil bli noe mindre i framtiden.

– Det kommer til å bli betydelig flere eldre i årene som kommer. Dermed kommer behovet til å bli enda større. Det vi må gjøre er både å øke kapasiteten på studiene, og å motivere norske studenter til å ønske å bli sykepleiere eller ta andre jobber innen helsesektoren. 

LES OGSÅ: Sluttet i sykepleien for å tegne

Kritikk for rekruttering

Problemstillingen med å hente sykepleiere fra land som selv har lite sykepleiere er kjent. 

Verdens helseorganisasjon (WHO) har vært kritiske til norsk praksis på området.

«Siden tidlig 2000-tall har Norge blitt kritisert av WHO for rekrutteringspraksis av utenlandske sykepleiere, fra land som selv opplever sykepleiemangel», skriver rådmannen i sin kommentar til saken.

– I dette tilfellet er det ikke snakk om å dra ut å hente inn arbeidere. De jeg har tenkt på med dette forslaget er dem som allerede er bosatt i Stavanger, men som nå får mulighet til kvalifisering som sykepleiere, sier Frøyland.