Mange barn møter ikke til skolestart

Hvert år er det mange tomme pulter i klasserommene ved skolestart. I løpet av de siste sju årene har totalt 1.409 barn uteblitt fra skolestart.

Det viser tall fra Utdanningsdirektoratet som Aftenposten gjengir. Tallene omfatter barn som ikke har dukket opp på skolen innen 1. oktober.

Sist skoleår var det 229 barn på landsbasis som fortsatt ikke hadde møtt opp da seks uker av skoleåret var gått.

Totaltall for de siste fem årene viser at det er flest barn i Oslo som har gått glipp av skolegang, med 279 elever. Deretter følger Hordaland med 153 og Akershus med 149.

Sist skoleår var det imidlertid i Vestfold det var flest barn som ikke hadde dukket opp. Skolene i fylket manglet fortsatt 37 barn 1. oktober i fjor. Tallet for Oslo var da 29, mens Rogaland savnet 24 skoleelever og Akershus 20.

Utdanningsetaten i Oslo har de siste fire årene politianmeldt åtte foreldre for å holde barna unna skolegang. Det gjelder tilfeller der barnet oppholder seg i Oslo, men likevel ikke går på skolen.

Utdanningsetaten i Oslo ble i fjor dessuten varslet om 73 barn som ble borte fra grunnskolen. Noen av dem møtte ikke til skolestart, andre ble borte i løpet av skoleåret, mens noen var borte i lengre perioder.

– Problemet er økende. De fleste barna reiser uten å gi beskjed, sier avdelingsdirektør Margaret Westgaard i Utdanningsetaten til NRK.

Etaten sier de ofte må tilrettelegge for elever som kommer tilbake etter flere år i utlandet. De fleste barna som blir borte, er barn med minoritetsbakgrunn som oppholder seg i foreldrenes hjemland.