Annonse
Måltidets Hus AS avvikles til fordel på en ny satsing i skjæringspunktet mat og helse. Foto: kjetil Grøtte

Måltidets Hus AS avvikles

NCE Culinology avsluttes i juni i år, etter 10 år finansiert av Innovasjon Norge. Matklyngen har bestått av partnere innen produksjon, foredling og tilberedning av mat, herunder også Nofima.

Annonse
Rogalandsavis

Samtidig introduseres en ny satsing på spesialtilpasset mat, det vil si mat tilpasset særlige behov, herunder mat for eldre.

Det er det nasjonale forskningsselskapet Nofima som nå vil gjøre en slik satsing med utgangspunkt i Måltidets hus på Ullandhaug.

– Kunnskap som har vært utviklet gjennom NCE-programmet tas nå videre inn i robuste organisasjoner som Nofima, i samarbeid med Valide, hvor det arbeides med forskning, innovasjon og utvikling av mat og måltidsløsninger. Begge selskap er lokalisert i Måltidets hus på Ullandhaug, opplyser styreleder i Måltidets Hus, Per Ramvi i en pressemelding.

Når Stavanger universitetssjukehus (SUS) flytter til Ullandhaug vil nærheten mellom SUS, UiS og innovasjonsmiljøene samt mulighetene ved forsøkskjøkkenet i Måltidets Hus bli fundament for satsinger i skjæringspunktet mellom mat og helse.

Disse miljøene sender nå en felles søknad til Forskningsrådet i det nye VRI-programmet, FORREGION, med Nofima som kontraktspartner. Det europeiske forskningsprogrammet Horizon 2020 har nylig inntatt Personified food som ny satsing i programmet, og det vil også her bli utarbeidet søknader sammen, heter det i pressemeldingen.

Samtidig vil organisasjonen Måltidets hus AS, som har driftet NCE-programmet, avvikles.

Feilernæring

Tverrfaglige problemstillinger knyttet til bedre kosthold ligger bak den nye satsingen.

– Om lag 60 prosent av alle som bor på norske sykehjem og institusjoner er feil- eller underernært. Når Norge i tillegg står foran en betydelig aldring av befolkningen, og man vet at andre grupper også har særskilte ernæringsbehov som må løses, er det viktig at det nå tas nasjonale grep på dette området. Utfordringene har vi lenge vært klar over, og forholdene må løses i et bredt tverrfaglig samarbeid på tvers av fag og institusjoner, i et tett samarbeid mellom myndigheter, fagekspertise, helsepersonlegg, forskning og næringsliv, mener Ramvi.
 

Annonse